Universiteit Leiden

nl en

Specialisatieopleiding WHOA-Herstructureringsdeskundige 2022

Datum
donderdag 8 september 2022 - donderdag 1 december 2022
Bezoekadres
Sterrenwacht
Sterrewachtlaan 11
2311GW Leiden

Specialisatieopleiding WHOA-Herstructureringsdeskundige
Met de ‘Wet Homologatie Onderhands Akkoord’ (WHOA) beoogt de wetgever een impuls te geven aan de praktijk van herstructurering in Nederland. De WHOA gaat het gemakkelijker maken om ondernemingen in zwaar weer door middel van een onderhands akkoord te reorganiseren. Verschillende klassen van schuldeisers maar ook aandeelhouders kunnen hierdoor aan een akkoord worden gebonden, zelfs wanneer zij niet hebben ingestemd.

Naar verwachting zal de WHOA tot een geheel nieuwe herstructureringsdynamiek leiden, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de zogenoemde ‘herstructureringsdeskundige’. Deze persoon kan door de rechtbank worden aangesteld, op verzoek van zowel schuldeisers, aandeelhouders als schuldenaren, en zal over diverse competenties en vaardigheden moeten beschikken (‘schaap met vijf poten’). Hij/zij hoeft in elk geval niet een jurist te zijn.

De volgende kennis en vaardigheden zijn voor een herstructureringsdeskundige van belang en wordt aandacht aan besteed tijdens de opleiding:

  • Oorzakenanalyse: waarom is de onderneming in de problemen gekomen en is de onderneming in beginsel levensvatbaar (na herstructurering)?
  • Turnaround management: het kunnen opstellen, analyseren, succesvol uitvoeren van een reorganisatieplan
  • Valuation van distressed companies: het kunnen beoordelen van de reorganisatiewaarde versus de liquidatiewaarde
  • Stakeholder management: wat zijn de juridische en bedrijfseconomische posities van schuldeisers, en hoe dient daar mee te worden omgegaan?
  • Kennis van conflictmanagement, onderhandeling, mediation: hoe overtuig je stakeholders in een zwaar weer situatie om mee te werken?  
  • Kennis van de WHOA en overige relevante juridische vraagstukken.

Opzet van de opleiding
In de opleiding wordt allereerst een inleiding gegeven van het WHOA-juridische kader. Aan de orde komen ook: Valuation principes, WHOA-valuation casus, Business restructuring in de praktijk, Het perspectief van financiers in de WHOA, Onderhandelen in de WHOA-praktijk, Mediation, conflictmanagement en de rol van de rechter-commissaris.

De eerste 5 bijeenkomsten vinden online plaats. De laatste bijeenkomst 6 zal op locatie plaatsvinden, omdat we in de avond een interactieve casus (WHOA-game) behandelen; indien u door bijzondere omstandigheden niet op locatie aanwezig kunt zijn is online deelname beperkt mogelijk wat betreft het interactieve avondprogramma (beperkt tot meekijken), de link voor online deelname zal in de leeromgeving klaar staan.

De specialisatieopleiding WHOA is multidisciplinair, heeft een interactieve opzet en is casusgericht. Tijdens de bijeenkomsten is ruimte voor interactie tussen deelnemers. Men kan veel van elkaar leren, doordat de doelgroep van de opleiding breed is. Een jurist bekijkt een casus vanuit een ander oogpunt dan een financieel specialist dat doet. Dit brengt tijdens het bespreken van de casus interessante gesprekken op gang en bevordert het leerproces van de deelnemers. De kennis die men opdoet, is direct toe te passen in de praktijk. We streven ernaar om tijdens de opleiding de laatste wetenschappelijke inzichten te combineren met doelgerichte praktische oplossingen, wat ons betreft is dit de beste combinatie om te leren over de toepassing van deze nieuwe wetgeving.

Meer over deze specialisatieopleiding

https://www.paoleiden.nl/cursusaanbod/2022/specialisatieopleiding-whoa-herstructureringsdeskundige-2022

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.