Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

‘Een Koloniale staat in wording?’ Nederlands-Indië in de vroege 19e eeuw

Datum
vrijdag 7 oktober 2022
Tijd
Bezoekadres
Johan Huizinga
Doelensteeg 16
2311 VL Leiden
Zaal
Conference room (2.60)

De Nederlandse koloniale politiek veranderde ingrijpend aan het einde van de achttiende en aan het begin van de negentiende eeuw. De ontmanteling van de VOC, de Bataafse en Europese revoluties, de Napoleontische oorlogen, de Franse inlijving en de Engelse overname van de overzeese bezittingen drukten een grote stempel op de koloniale ontwikkelingen. In 1816 werden de 'Aziatische bezittingen' (met uitzondering van Ceylon) middels het Regeringsreglement constitutioneel aan het Koninkrijk der Nederlanden vastgeklonken, waarop een debat over de hernieuwde invulling hiervan kon ontstaan.

Het doel van deze bijeenkomst is het uitwisselen van nieuwe perspectieven van onderzoek op de vorming van de koloniale staat tijdens de Napoleontische jaren en het bestuur van koning Willem I. Hoewel de periode wel reeds is bestudeerd vanuit ideologisch perspectief, evenals vanuit de economische ontwikkelingen en diplomatieke betrekkingen, ontbreekt er nog altijd een overkoepelend perspectief op de veranderende koloniale politieke cultuur in de jaren rond 1800. Ook andere vragen zijn nog niet volledig beantwoord, bijvoorbeeld; de betekenis van de bestuurscultuur en koloniale bureaucratie, de doorwerkingen van tussenbestuur en ‘regime change’, botsingen met de lokale en oudere machtsstructuren, de transfer van (moderne verlichtings-) ideeën en de betekenis van persoonlijke netwerken.

Tijdens deze bijeenkomst willen we de koloniale staat in wording in de vroege 19e eeuw vanuit politiek, cultureel en juridisch oogpunt verder bekijken, waarbij een sterke nadruk ligt op ontwikkelingen in Nederlands-Indië zelf. Hierbij gaat de aandacht ook uit naar de omgang met koloniale archieven en nieuwe onderzoeksmethoden. We hopen op een vruchtbare discussie door het samenbrengen van diverse lopende onderzoeken en interdisciplinaire perspectieven, en verwelkomen nieuwe onderzoeksideeën.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.