Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Financial decisions matter

  • S.E. Dare
Datum
donderdag 10 november 2022
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Korte omschrijving promotieonderzoek

Het nemen van verantwoorde financiële beslissingen is van groot belang in onze moderne samenleving. Mensen krijgen met steeds meer uitdagingen te maken, zoals technologische vooruitgang in de financiële omgeving en complexe financiële producten en diensten. Hierdoor worden financiële beslissingen ook steeds moeilijker en hebben mensen meer moeite met het omgaan met geld. Onverantwoorde financiële beslissingen brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Dit zijn zowel kosten voor het individu, zoals psychologische en fysieke gezondheidsproblemen, als kosten voor de samenleving, zoals lagere economische groei en meer werkloosheid. Verantwoorde financiële beslissingen kunnen echter mensen financiële ruimte geven om van het leven te genieten, en op die manier bijdragen aan hun financiële tevredenheid en hun financieel welzijn.

In dit proefschrift is onderzoek gedaan naar de relaties tussen enerzijds financiële kennis, psychologische factoren (houding ten opzichte van geld, toekomstgerichtheid en controlevaardigheden) en positief financieel gedrag en anderzijds financiële tevredenheid en financieel welzijn.

De resultaten van dit proefschrift laten zien dat financiële beslissingen samenhangen met verschillende factoren, en deze beslissingen vervolgens samenhangen met zowel financiële tevredenheid als financieel welzijn. De resultaten impliceren dat financiële tevredenheid wordt bevorderd door subjectieve financiële kennis, toekomstgerichtheid en ervaren gedragscontrole. Verder, om financieel welzijn te vergroten, suggereren onze resultaten dat de combinatie van hoge objectieve en hoge subjectieve financiële kennis en financiële zelfeffectiviteit belangrijke factoren zijn. Naast deze factoren zijn twee observaties belangrijk. Ten eerste kunnen sommige positieve financiële gedragingen (bijvoorbeeld het budgetteren, het doen van weloverwogen aankopen, het aanpassen en bijhouden van uitgaven) onaangenaam zijn en daarom op korte termijn een negatieve invloed uitoefenen op financiële tevredenheid of financieel welzijn. Ten tweede helpen sommige controlevaardigheden (bijvoorbeeld zelfbeheersing over uitgaven) mensen niet vanzelf om verantwoorde financiële beslissingen te nemen.

Promotor(en)

  • Prof.dr. W. van Dijk
  • Prof.dr. E. van Dijk

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Nederlandse samenvattng proefschrift

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.