Universiteit Leiden

nl en

LLTP - Cursus 4: Desinformatie, Smart Contracts en Contract Analyse

Datum
vrijdag 10 maart 2023 - vrijdag 14 april 2023
Bezoekadres
Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Deze cursus is een onderdeel van het Leiden Legal Technologies Program. Dit is een multidisciplinaire opleiding en is een samenwerking van het Leiden Centre of Data Science (LCDS) en het Centre for Professional Learning (CPL). 

De opleiding bestuur uit vier cursussen, die ieder ook los van elkaar te volgen zijn. Iedere cursus bestaat uit 5 lesdagen op een vrijdag van 09:00 – 17:00 uur. Voor de afronding van iedere cursus schrijft de cursist een door de docent goedgekeurd onderwerp een essay.

Smart Contracts, Blockchain & Contract Analyse

In deze cursus komt aan de orde welke mogelijkheden er zijn om met gebruik van algoritmes, juridische overeenkomsten en beleidsdocumenten automatisch te genereren aan de hand van bijvoorbeeld vragenlijsten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan blockchain toepassingen, waaronder smart contracts en registers op de blockchain. Verder gaan we erop in hoe juridische documenten in detail te analyseren zijn met text-mining voor toepassingen als kennis-acquisitie, due diligence of het omzetten van een papieren archief naar smart contracts.

We leren de algoritmes en technieken die gebruikt worden, inclusief de sterke en zwakke punten van die technologie. We gaan in op gebruikers- en ontwerp aspecten. Hoe kun je het gebruik van techniek transparant en juridisch verdedigbaar maken? Wat zijn de organisatorische, ethische en maatschappelijke aspecten waar je rekening mee moet houden bij de invoering van deze vormen van juridische technologie, in het bijzonder privacy aspecten?

De volgende technieken komen aan bod: creëren en onderhouden van transacties middels een blockchain, werking en design van Smart Contracts, automatisch opstellen van juridische documenten, advanced text mining (o.a. deep learning met LSTM's), advanced concepts in information extraction, text classification, logical inferencing in combinatie met tekstuele analyse en tekstgeneratie, kennisextractie uit tekstuele documenten, omzetten papieren documenten naar Smart Contracts.

Meer informatie over het Leiden Legal Technologies Program

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.