Universiteit Leiden

nl en

Webinar ICT-contracten najaar 2022

Datum
donderdag 24 november 2022
Tijd
Bezoekadres
Online

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) is cruciaal voor vrijwel alle bedrijven en publieke instellingen. Samenwerking met de markt is daarbij onontbeerlijk. ICT-bedrijven beschikken in veel gevallen immers over producten en kennis die bedrijven en publieke instellingen nodig hebben om hun taken te kunnen uitvoeren. Van juristen wordt als gevolg daarvan steeds vaker gevraagd dat zij adviseren over het opstellen en beoordelen ICT-contracten. Dat vergt specifieke kennis en ervaring.

Deze cursus biedt praktische handvatten om die taak zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Zo komt aan de orde:

  • op welke manier je afspraken in ICT-contracten zo kunt vastleggen dat de kans op ‘vendor lock-in’ zo klein mogelijk wordt;
  • hoe je met de verdeling van intellectuele eigendomsrechten kunt omgaan en wat de kernafspraken zijn die in licenties moeten worden vastgelegd;
  • hoe je afspraken over de verdeling van data kunt maken en wat de rol van een verwerkersovereenkomst binnen een ICT-contract is;
  • hoe je kunt omgaan met de standaardvoorwaarden van een leverancier en wat je hoort te doen als er ‘cloud’producten worden geleverd;
  • welke afspraken binnen innovatieve samenwerkingsverbanden essentieel zijn en hoe je voorkomt dat het contract de innovatie afremt.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.