Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Cursus Actualiteiten Wet open overheid

Datum
dinsdag 13 december 2022
Tijd
Bezoekadres
Locatie volgt

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. In deze cursus staat deze nieuwe wet centraal. We zullen eerst stilstaan bij wat de Woo zal wijzigen in het recht op overheidsinformatie. Denk daarbij aan de informatie die bestuursorganen verplicht actief openbaar moeten maken. Ook zal worden ingegaan op de geheimhouding van persoonlijke beleidsopvattingen in stukken ten behoeve van intern beraad. Verder zal de afhandeling van grootschalige informatieverzoeken door middel van deelbesluiten aan de orde komen. Tijdens de cursus zal steeds het perspectief van zowel de overheid, de verzoeker om informatie als eventuele derdebelanghebbenden worden belicht. Ingegaan zal worden op zowel de inhoudelijke gronden om informatie niet openbaar te maken als procedurele aspecten van de procedure.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.