Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Gene Networks-based Mechanistic Assessment of Drug-induced Organ Toxicity

  • L.S.W. Wijaya
Datum
donderdag 15 december 2022
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Summary

Door geneesmiddelen geïnduceerde orgaantoxiciteit is het belangrijkste probleem bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en bij het gebruik van geneesmiddelen in de kliniek. De lever en de nieren zijn het meest gevoelig voor deze toxiciteit. De lever neutraliseert xenobiotica waaraan mensen worden blootgesteld en de nieren verwijderen afvalstoffen uit het bloed. Vanwege deze belangrijke rol in het ontgiftigen  van het lichaam worden deze organen continu blootgesteld aan grote hoeveelheden giftige stoffen. Dit kan leiden tot schade aan deze organen. Onderzoek naar de moleculaire en cellulaire mechanismen die bijdragen aan door geneesmiddelen geïnduceerde leverschade (‘Drug Induced Liver Injury’, ofwel ‘DILI’) en door geneesmiddelen geïnduceerde nierschade (‘Drug Induced Kidney Injury’, ofwel ‘DIKI’) zal nieuwe inzichten bieden die kunnen helpen bij de voorspelling van orgaanbeschadiging veroorzaakt door geneesmiddelen en andere xenobiotica.
In dit proefschrift hebben we de dynamiek van cellulaire stressreacties in de lever en de nieren na blootstelling aan een reeks chemische model stoffen in kaart gebracht om een meer overzichtelijk beeld  te krijgen in DILI en DIKI. We hebben meerdere uitgebreide ‘in vitro’ (in cel modellen) en ‘in vivo’ (in levende organismes) onderzoeken uitgevoerd om de dynamiek van deze cellulaire reacties te begrijpen en te bepalen hoe deze ‘in vitro’ bevindingen vertaald kunnen worden naar een ‘in vivo’ systeem. Het bestuderen van de verschillende expressie niveaus van RNA transcripten binnen een cel, ofwel ‘transcriptomics’, stond centraal in dit onderzoek en werd aangevuld met andere methodologieën, zoals testen met fluorescente signaal rapporterende, ‘reporter’, cellen en immunohistochemie, om zo de mechanismes van geneesmiddel geïnduceerde orgaantoxiciteit in zowel de lever als de nier te ontrafelen.

Promotor(en)

  • Prof.dr. B. van de Water

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.