Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Nanomaterial safety for microbially-colonized hosts

  • B.W. Brinkmann
Datum
donderdag 8 december 2022
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Summary

Micro-organismen die de weefsels van planten en dieren koloniseren, bevinden zich op het grensvlak tussen het interne en het externe milieu. De interacties van microben gastheer enerzijds, en met stoffen in het milieu anderzijds, kunnen de effecten van deze stoffen op organismen beïnvloeden. In dit proefschrift worden deze interacties onderzocht voor deeltjes met afmetingen in de nanoschaal (1-100 nm). Deze nanodeeltjes hebben unieke eigenschappen, waarvan hun grote oppervlakte, en effecten op het immuunsysteem, op nog onbekende wijze met microben interacteren. Door middel van modellen en experimenten met zebravislarven, worden mechanismen die hieraan en grondslag liggen ontrafeld. Met de resultaten van dit onderzoek kan onder andere voorspeld worden hoe en in welke mate stoffen van microben aan het oppervlakte van nanodeeltjes zullen hechten. Bovendien wordt duidelijk dat ziekteverwekkende bacteriën mogelijk mee kunnen liften met aggregaten van nanodeeltjes, en zich zo door het aquatische milieu kunnen verspreiden. Ten slotte tonen de experimenten met zebravislarven aan dat de interacties van microben met Toll-like receptoren van de gastheer, bescherming kunnen bieden tegen de immunotoxiciteit van nanodeeltjes. Deze resultaten bevestigen het belang om de interacties van microben met de gastheer en met nanodeeltjes op te nemen in de risicobeoordeling voor nanomaterialen. Het verkregen inzicht in deze mechanismen biedt handvatten om dit te realiseren met behulp van bestaande strategieën in de nanotoxicologie. Dit draagt bij aan Europese strategieën om gevaarlijke stoffen en (nano)materialen zo vroeg mogelijk in de ontwikkelingsketen te detecteren, om het gebruik hiervan te beperken ten behoeve van de gezondheid van mens en milieu

Promotor(en)

  • Prof.dr.ir. W.J.G.M. Peijnenburg
  • Prof.dr.ing. M.G. Vijver

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.