Universiteit Leiden

nl en

Lezing | NGL-lezing

Op weg naar heel nieuwe materialen

Datum
donderdag 19 januari 2023
Tijd
Bezoekadres
Huygens
Niels Bohrweg 2
2333 CA Leiden
Zaal
De Sitterzaal
Bron: Pixabay

Op weg naar heel nieuwe materialen

Zou het niet mooi zijn als we nieuwe materialen kunnen ontwerpen waarvan we de eigenschappen van tevoren kunnen inprogrammeren? Dat kan wellicht door atomair dikke laagjes van reeds bestaande materialen te combineren, op een manier die in de natuur niet voorkomt. In Leiden wordt gewerkt aan de “designer materialen” van de toekomst.

In deze avondlezing vertelt hoogleraar ‘Fysica van de gecondenseerde materie’ Sense Jan van der Molen over welke bijzondere gelaagde materialen er al bestaan in de natuur en hoe de eigenschappen ervan veranderen als je verschillende laagjes combineert.

De lezing kan op de faculteit of via live stream bijgewoond worden. Aanmelden verplicht.

Aanmelden

Sjoelen met elektronen
Om materiaaleigenschappen te kunnen bestuderen gebruikt Van der Molen een elektronenmicroscoop. Deze techniek is uniek in Leiden. Hij schiet elektronen af op een materiaal en vervolgens ziet hij of die elektronen terugkomen of niet. Een beetje zoals bij een sjoelbak. Alleen zitten er geen echte gaten, maar plekjes waar elektronen wel of niet in kunnen zitten. Zijn metingen geven daardoor unieke informatie geven over de eigenschappen van een materiaal.

Over Sense Jan van der Molen
Van der Molen studeerde natuurkunde in Groningen. Aan de Vrije Universiteit Amsterdam onderzocht hij vervolgens zogenaamde schakelbare spiegels, die bij opname van waterstof kunnen schakelen van perfecte spiegels naar transparante vensters. In 2002 ging hij terug naar Groningen om een ​​nieuwe onderzoekslijn op het gebied van moleculair transport op te starten. In samenwerking met prof. Ben Feringa (Nobelprijs voor scheikunde, 2016), richtte hij zich op lichtgevoelige, moleculaire schakelaars (en ook op zijn motoren). In 2005 ontving Van der Molen een NWO-talentbeurs om onderzoek in Zwitserland te doen en twee jaar later kwam hij naar de Universiteit Leiden waar hij een eigen onderzoeksgroep opzette. Momenteel richt hij zich vooral op de elektronische eigenschappen van tweedimensionale systemen.

Naast zijn onderzoek besteedt Van der Molen aandacht aan wetenschapscommnunicatie en outreach. Samen met Ivo van Vulpen en Stichting TEGEN-BEELD is hij verantwoordelijk voor de muurformules in Leiden.

Kom ook!

Het Natuurwetenschappelijk Gezelschap Leiden organiseert al ruim 150 jaar hoogstaande wetenschappelijke lezingen met gerenommeerde wetenschappers verbonden aan de Universiteit Leiden. Alumni, (oud-)medewerkers en alle andere geïnteresseerden in de natuurwetenschappen zijn van harte welkom.

aanmelden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.