Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Werkconferentie Health Campus Den Haag

Datum
dinsdag 24 januari 2023
Tijd
Bezoekadres
Health Campus Den Haag
Turfmarkt 99
2511DC Den Haag

Op 24 januari vindt de negende werkconferentie van de Health Campus Den Haag plaats. Dit is een interdisciplinaire bijeenkomst om ideeën op te doen voor onderzoek naar het verbeteren van gezondheid van burgers. Wetenschappers van alle faculteiten van de Universiteit Leiden worden met nadruk uitgenodigd.

In de Health Campus Den Haag werken het LUMC (Public Health en eerstelijnsgeneeskunde) en andere faculteiten van de Universiteit Leiden vanuit meerdere invalshoeken aan het verbeteren van de gezondheid van de burgers van Den Haag en omstreken. Onderzoek en onderwijs worden interdisciplinair benaderd om een grote slagingskans van implementaties te bewerkstelligen. Vanuit welke invalshoeken gebeurt dit? Waarom is dit onderwerp zo belangrijk voor Den Haag, regio Zuid-Holland Noord en de rest van Nederland? Waarom is een populatiegerichte benadering noodzakelijk voor het verbeteren van gezondheid? Tijdens de negende werkconferentie van de Health Campus, op 24 januari 2023 tussen 17:00u en 22:00u, komen al deze vragen aan bod.

Speeddate-markt

Het programma gaat gevarieerd van start met een grote ‘speeddate’-markt over lopende projecten. Tijdens deze markt gaan we samen met onze waardevolle samenwerkingspartners op zoek naar manieren om de academische kennis van de Health Campus Den Haag nog beter te benutten op (super)regionaal niveau.

Keynotes en interactieve sessies

Daarna is het de beurt aan onze keynote sprekers. Dr. J. Struijs geeft zijn visie op alternatieve bekostiging in de zorg. Dr. M. van Aken, internist in het Haga Ziekenhuis biedt een brede blik op Population Health Management en het tweedelijnsperspectief. Vervolgens is het de beurt aan de gasten om tijdens interactieve sessies, begeleid door medewerkers en partners van de Health Campus, ideeën uit te wisselen voor onderzoek en elkaar nieuwe inzichten te geven.

De werkconferentie zit daarmee recht in het hart van het nieuwe strategische plan van de Universiteit Leiden 2022-2027 dat met zijn Haagse Campus het interdisciplinaire onderzoek en onderwijs en op preventie, gezondheid, zorg en maatschappelijke impact wil versterken.

Voor (huis-) artsen is deelname aan deze bijeenkomst voor 3 uur geaccrediteerd.

Inschrijven voor de werkconferentie kan via deze link

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.