Universiteit Leiden

nl en

Cursus | Masterclass

Masterclass: Diversiteit-sensitieve communicatie

Datum
donderdag 11 mei 2023
Tijd
Toelichting
Inloop vanaf 09:00 uur. Start vanaf 09:15 uur.
Bezoekadres
Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Het zijn niet culturen, maar mensen die elkaar ontmoeten.

Soms verloopt de communicatie en samenwerking met mensen met een andere culturele achtergrond extra problematisch. Behalve een taalbarrière kunnen een 'ongewone' stijl van communiceren, 'ongewone' vragen en een 'ongewone' kijk op zaken misverstanden en conflicten opleveren in de communicatie. Ook bepaalde culturele gewoonten en behoeften kunnen 'vreemd' overkomen. Het maakt onzeker en het is lastig de juiste houding te vinden: Enerzijds is het van belang respect te tonen voor de cultuur van de ander en niet te discrimineren. Anderzijds moeten er doelen gehaald worden en zijn bepaalde uitingen van een persoon onacceptabel.

Cursist: ‘Inspirerend, vernieuwend en zet aan tot nadenken. Mooie toevoeging op ontwikkeling van mijzelf, zowel in werk als in persoon’.

Hoe om te gaan met culturele verschillen en conflicten in de communicatie?

Waar liggen grenzen en hoe zijn die aan te geven zonder de werkrelatie te verstoren? Vaak wordt informatie over de etnisch-, nationaal-culturele achtergrond van de persoon als antwoord gegeven op deze vragen en onzekerheden. Zo’n culturalistische benadering reduceert mensen tot alleen hun etnische en nationale identiteit en zoekt de verklaring van het gedrag uitsluitend in hun nationale of etnische culturele achtergrond. 

Dr. Edwin Hoffman, docent van deze masterclass, heeft hiervoor het TOPOI-model ontwikkeld als een praktisch analyse- en interventiekader om diversiteitsverschillen en misverstanden in de gespreksvoering op te sporen en aan te pakken. Hier gaan we in de masterclass mee aan de slag.

Meer informatie over deze masterclass

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.