Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Quaggas en diamanten: de mogelijke relatie tussen diamantwinning en het uitsterven van soorten & Noord-Korea en de bevrijding van Afrika

Datum
dinsdag 2 mei 2023
Tijd
Bezoekadres
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
019 en online

Quaggas en diamanten: de mogelijke relatie tussen diamantwinning en het uitsterven van soorten

Prof.dr. Jan-Bart Gewald, hoogleraar Afrikaanse geschiedenis, Afrika Studiecentrum, Universiteit Leiden

's Werelds laatst levende quagga (Equus quagga quagga) stierf op 12 augustus 1883 in de stallen onder de bibliotheek van Artis in Amsterdam. Hoewel we niet weten hoe ze heette, weten we wel dat ze zich liet aaien in aanwezigheid van haar verzorger. Haar stoffelijk overschot werd geprepareerd door een taxidermist en tentoongesteld in de dierentuin en later in het Natuurhistorisch Museum in Leiden. Na vele jaren tentoongesteld te zijn geweest, zijn haar nu nogal armoedige overblijfselen onlangs geplaatst in het depot van Naturalis Biodiversity Center in Leiden. De quagga was een verbluffend mooi paard, met een vacht die doet denken aan roodbruin herfstblad. Qua bouw vergelijkbaar met een vlaktezebra, waaraan hij verwant was, onderscheidde de quagga zich door alleen strepen op zijn voorpoten.
Equus quagga quagga werd als soort letterlijk uit het bestaan geschoten in de tweede helft van de negentiende eeuw, met de laatste bevestigde rapporten van quagga in het wild uit 1878, in wat nu de provincie Vrijstaat in Zuid-Afrika is. Het verhaal van de quagga is redelijk bekend, maar het verband tussen zijn ondergang en uiteindelijke uitroeiing in relatie tot de opkomst van diamantwinning in Zuid-Afrika na 1865 is niet onderzocht; toch lijkt de groei van de een nauw verband te houden met het overlijden van de ander.

Noord-Korea en de bevrijding van Afrika

Tycho van der Hoog MA, promovendus bij het Afrika Studiecentrum Leiden, Universiteit Leiden

Tijdens de dekolonisatie van het Afrikaanse continent ontwikkelde Noord-Korea zich tot belangrijke partner voor Afrikaanse bevrijdingsbewegingen en nieuwe, onafhankelijke regeringen. Afrikaanse leiders werden uitgenodigd in Pyongyang en ontvingen steun en advies. Afrikaanse legers werden getraind en bewapend door Noord-Koreaanse instructeurs. Het Noord-Koreaanse gedachtengoed werd in Afrika verspreid door de distributie van vertaalde boeken, lezingen, en ontwikkelingshulp. Deze relatie blijft relevant, want vandaag de dag verdient Noord-Korea geld door zaken te doen in Afrika. Toch is dit verhaal grotendeels onbekend. Deze presentatie belicht de verborgen relatie tussen Noord-Korea en het Afrikaanse continent, op basis van uitgebreid onderzoek in vier continenten.

Lees meer, aanmelden en livestreams

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.