Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Conferentie 'Power and Counterpower in Democracy'

Datum
vrijdag 9 juni 2023
Tijd
Bezoekadres
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Zaal
3.60

Tijdens deze conferentie 'Power and Counterpower in Democracy: Multidisciplinaire Perspectieven', op donderdag 9 juni, willen we dieper ingaan op de multidisciplinaire inzichten met betrekking tot wat ons democratisch controlemechanisme (checks & balances) zo robuust maakt en wat de belangrijkste factoren zijn die tot de ontmanteling ervan leiden.

De rol van checks & balances in democratieën door de eeuwen heen

De hoofdvraag van deze conferentie is: Onder welke voorwaarden kunnen checks & balances de macht van politieke leiders effectief beteugelen? Nu zowel oude als nieuwe democratieën in toenemende mate te maken krijgen met democratische achteruitgang, is er een dringende maatschappelijke behoefte om de opzet en doeltreffendheid van democratische checks & balances te heroverwegen. Onder checks & balances verstaan wij in het algemeen elk mechanisme, formeel of informeel, waarmee de macht van leiders/regeringen kan worden ingeperkt, gebalanceerd en betwist. Tijdens deze conferentie willen we multidisciplinaire inzichten verkennen over wat deze checks & balances zo robuust maakt en wat de belangrijkste factoren zijn die tot hun ontmanteling leiden.

Dat doen we in drie workshops waarin het probleem vanuit verschillende perspectieven wordt geanalyseerd en waarin expertise uit onder meer de politicologie, het constitutioneel recht, de bestuurskunde, de politieke psychologie en de geschiedenis wordt samengebracht. Elke workshop bestaat uit drie presentaties, gevolgd door een discussie. We zullen de inzichten bundelen in een conferentieverslag dat met alle deelnemers zal worden gedeeld.

Ga naar onze Engelstalige website voor meer informatie over het programma en om je in te schrijven

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.