Universiteit Leiden

nl en

Debat

Samenwerking met de fossiele industrie

Datum
woensdag 27 september 2023
Tijd
Bezoekadres
Collegezalengebouw
Einsteinweg 57
2333 CC Leiden
Zaal
C4-5

De zaal is vol. Je kunt je helaas niet meer aanmelden.

Afbeelding van een protestbord tijdens een klimaatdemonstratie met daarop de tekst 'One World'
Foto: Markus Spiske via Unsplash

De Universiteit Leiden debatteert in deze bijeenkomst met haar medewerkers en studenten over haar banden met de fossiele industrie in relatie tot het thema duurzaamheid. Die middag willen wij op een open wijze met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp, waarbij er ruimte is voor diverse meningen en visies.

Waarom dit debat?

In de afgelopen maanden zijn er bij de Nederlandse universiteiten meerdere protestacties en demonstraties geweest over de samenwerking van universiteiten met de fossiele industrie. In Leiden hadden we onder andere te maken met een interruptie door studenten tijdens de diesviering op 8 februari. En in mei verscheen een brandbrief van medewerkers met een petitie waarin de universiteit werd opgeroepen om te verduurzamen. De universiteit luistert naar deze geluiden en wil in gesprek gaan met medewerkers en studenten over dit thema. Op basis hiervan kan de universiteit haar koers voor de toekomst bepalen.

Doe mee

Wij nodigen alle leden van onze gemeenschap uit om dit debat bij te wonen. Voor deelname is aanmelding noodzakelijk en je dient bij entree op verzoek een ID-bewijs/LU-card te kunnen tonen. De voertaal van de bijeenkomst is Engels.

De Universiteit Leiden heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Het is onze missie om met ons onderzoek meer inzicht te krijgen in het wereldwijde klimaatvraagstuk en daarbij kennis te ontwikkelen voor een duurzame toekomst. Zie het dossier De duurzame universiteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.