Universiteit Leiden

nl en

Alumni-activiteit

Angst en stress bij jeugdigen (webinar)

Datum
dinsdag 10 oktober 2023
Tijd
Bezoekadres
Online
Zaal
Online

Angst en stress bij jeugdigen

In dit alumniwebinar deelt dr. Anke Klein inzichten vanuit haar eigen onderzoek naar angst en stress bij jeugdigen en vertelt ze meer over het Kenniscentrum Angst en Stress bij jeugdigen waarvan ze medeoprichter is. Wat is dat nou eigenlijk angst en stress? Hoe vaak komt het voor? Hoe kun je het herkennen? En hoe kun je het er het beste mee omgaan?

Inhoud webinar

Stress- en angstklachten zijn wereldwijd de meest voorkomende mentale problemen en ontstaan vaak al in de kindertijd. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 20% van alle kinderen significante stress- en angstklachten ondervindt en dat deze klachten meestal niet vanzelf overgaan. In dit webinar zal Anke uitleggen wat angst en stress is, hoe vaak het voorkomt en hoe je het kunt herkennen. Daarnaast zal ze aandacht besteden hoe je hiermee als professional, als opvoeder of als jeugdige zelf om kunt gaan. Tijdens en na afloop is voldoende tijd en ruimte voor het stellen van vragen.

Voor wie?

Dit webinar is voor iedereen die geinteresserd is in het onderwerp 'angst en stress bij jeugdigen'. Specifiek is het interessant als:

  • u in het onderwijs of in de jeugdzorg werkzaam bent
  • u een ouder bent
  • u meer wilt weten over angst en stress bij kinderen en adolescenten.
Dr. Anke Klein
Dr. Anke Klein

Over de spreker

Anke Klein is als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Ontwikkelings- en onderwijs psychologie van de Universiteit Leiden. Daarnaast heeft ze de dagelijkse leiding over het Kenniscentrum Angst en Stress bij jeugd. Dit centrum heeft ze samen met Prof Michiel Westenberg en Dr Anika Bexkens in 2019 opgezet. Het doel van het kenniscentrum is stress- en angstklachten bij kinderen zo vroeg mogelijk te herkennen en te verhelpen, door het verbinden van onderzoek, praktijk, zorg en onderwijs (www.kasjeugd.nl).

 

 

Informatie & Link naar webinar

U hoeft zich niet meer aan te melden, hieronder vindt u alle gegevens om in te loggen vanavond. Wilt u via uw mobiel/tablet de sessie bijwonen, dan kan het zijn dat u geen beeld of geen geluid heeft. We adviseren u dan de Teams-app te downloaden, of het webinar te volgen via de link in uw browser van een desk- of laptop. Probeert u gerust of het inloggen lukt, u komt niet meteen in het webinar. Ondervindt u problemen met inloggen kunt u deze pagina raadplegen. Graag tot 19.30 uur!

Dinsdag 10 oktober 
19.30 - 21.00 uur
Online

Klik hier voor de link naar het webinar

óf kopieert u onderstaande link en plakt u deze in uw browser|:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODE4OTE4YjMtMjg4Mi00OGQzLWFiZTEtZDYzMTZlMTZiMjcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca2a7f76-dbd7-4ec0-9108-6b3d524fb7c8%22%2c%22Oid%22%3a%22bf9e1bcc-9f72-4b6c-8d9b-b97215d13213%22%7d

Meeting ID: 311 841 298 766  
Passcode: oWbdjD 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.