Universiteit Leiden

nl en

Cursus | Training

Cursus Ondermijning: uitdagingen in beeld

Datum
donderdag 5 oktober 2023
Tijd
Bezoekadres
SBS
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Ondermijning wordt in de brede zin gebruikt om gedragingen en handelingen die de democratische rechtsorde (dreigen te) aan te tasten, te omschrijven.

Ondermijning van de democratische rechtsorde

In Nederland ging het de afgelopen jaren voornamelijk over criminaliteit en activiteiten die daarmee samenhangen waardoor de rechtsorde wordt aangetast, en de toegenomen verharding ervan. Daarnaast wordt ondermijning binnen de Nederlandse context gebruikt om onwettelijke en onwenselijke anti-democratische gedragingen te omschrijven die maatschappelijke stabiliteit in de samenleving kunnen dwarsbomen. Recent is er ook veel aandacht voor concepten zoals  ‘hybride dreiging’ - en ‘hybride conflict/ oorlogsvoering’, die Rijksbreed worden gebruikt. Het gaat hier om een mix van civiele en militaire instrumenten die wordt ingezet om de Nederlandse democratische rechtsorde te verstoren en/of saboteren.

In de cursus Ondermijning: uitdagingen in beeld wordt breed ingegaan op verschillende verschijningsvormen van ondermijning van de rechtsorde in liberale democratieën in het afgelopen decennium, en de antidemocratische en anti-integratieve uitwerking hiervan. Gedurende de cursus gaan deelnemers aan de hand van cases aan de slag met vragen en uitdagingen omtrent het herkennen en duiden van tactieken en instrumenten van ondermijning, de (mogelijke) strategieën en ideeën hierachter en gaan zij met experts en elkaar in gesprek over mogelijke interventies en handelingsperspectieven.  

Meer informatie over deze cursus

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.