Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Digitale innovatie: valt er voor burgers en overheid nog wat in de melk te brokkelen?

Datum
dinsdag 10 oktober 2023
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden
Zaal
Groot Auditorium

Prof.mr. Corien Prins, onder meer hoogleraar Recht en Informatisering aan de Universiteit van Tilburg (en Leids alumna), is dit jaar onderscheiden met de hoogste wetenschappelijke onderscheiding van Nederland: de Stevinpremie. 

Deze lezing wordt georganiseerd door ProParte, de vereniging van hoogleraren van de Universiteit Leiden en hun partners, en is gratis toegankelijk voor geïnteresseerden binnen en buiten de universitaire gemeenschap.

Programma

19:30
Zaal open
20:00
Lezing Corien Prins
20:45
Gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie
21:00
Drankje in de Faculty Club, aangeboden door de vereniging
22:00
Einde bijeenkomst

Over de spreker

Corien Prins studeerde zowel Slavische taal- en letterkunde als Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Ze promoveerde in 1991 bij prof. mr. Hans Franken op het proefschrift Computer program protection in the USSR: a new era for socialist copyright law (1991). Van 1986 tot 1994 was ze universitair docent in Leiden, en sinds 1994 hoogleraar aan en van 2013-2017 decaan van Tilburg Law School van Tilburg University.

Daarnaast bekleedt zij diverse nevenfuncties als lid of voorzitter van redacties en adviesraden, waaronder die van de Erasmus Universiteit, de KNAW, NWO, de Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI) en de Hoge Raad. Van 2008 tot 2013 werkte zij als lid van de WRR en schreef ze onder andere mee aan het WRR-rapport iOverheid (2011) en Speelruimte voor transparantere rechtspraak (2013). Sinds 2017 is zij voorzitter van de WRR.

Prins is toonaangevend in de tweede generatie recht- en technologiewetenschappers die het vakgebied officieel hebben gedefinieerd en tot een gangbare discipline binnen het juridische domein hebben gemaakt. Al vroeg in haar loopbaan deed ze onderzoek naar de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van een door technologie gedreven samenleving. Haar onderzoek leverde door de jaren heen meerdere toonaangevende rapporten op, zoals een van de meest geciteerde en invloedrijke rapporten over het effect van ICT op de werking van de overheid en beleidsvorming (‘iOverheid / iGovernment’). Het dient als leidraad in het Nederlandse recht, beleid en bestuur voor het vormgeven van een informatiegestuurde en informatieafhankelijke overheid. Big data stellen nieuwe eisen aan wetenschappelijk onderzoekers, die hun vraagstelling, methoden en technieken opnieuw moeten bezien.

Prins staat hoog aangeschreven voor twee belangrijke prestaties:

  • Ontwikkeling van het aanvankelijk embryonale gebied van recht en (informatie)technologie, zowel nationaal als internationaal. Dit heeft kennis en inzichten opgeleverd die de weg naar beleidsmakers weten te vinden.
  • Helpen van zowel de juridische gemeenschap als beleidsmakers om de kloof tussen wetenschap en beleid te overbruggen. Als voorzitter van de WRR bevindt zij zich in een unieke positie om niet alleen een brug te slaan tussen de werelden van de academie en het beleid, maar ook te faciliteren dat de wetenschap aanwezig is in het hart van het beleidsvormingsproces. Zij pleit niet alleen consequent voor de relevantie van onderzoek voor beleid en samenleving, maar identificeerde ook de bijkomende en zeer specifieke uitdagingen, waarmee onderzoekers worden geconfronteerd bij het ‘vertalen’ van onderzoek naar beleid.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.