Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Speaking the same language: De invoering van de Anglo-Amerikaanse trust in het Nederlandse recht

  • K.R. Filesia
Datum
donderdag 5 oktober 2023
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof⁠.mr⁠. W⁠.G⁠. Huijgen
  • Prof⁠.dr⁠. F⁠. Sonneveldt

Samenvatting

In landen met een ‘common law’ rechtssysteem wordt het woord ‘trust’ in de juridische zin gebruikt om te verwijzen naar de rechtsfiguur trust. De trust is gebaseerd op vertrouwen en is één van de meest toegepaste rechtsfiguren in de internationale financiering- en estate planningspraktijk. Een insteller, de settlor, vertrouwt goederen toe aan een trustee, die vervolgens deze beheert ten behoeve van één of meer beneficiaries, of ter verwezenlijking van een bepaald doel. De trust wordt onder meer gebruikt om familievermogen te beschermen en aan de volgende generatie over te dragen, risicovol beleggen te faciliteren, ondernemingsvermogen veilig te stellen of het beheren van pensioengelden.

De trust komt soms negatief in het nieuws, in verband met belastingontduiking en belastingontduiking. Ten onrechte, omdat in de ‘common law’ landen evenals in Nederland,  anti-misbruikinstrumenten worden ingezet ter bestrijding van belastingontwijking en belastingduiking via vennootschappen en trusts. Deze negatieve connotatie is te wijten aan de vele misvattingen over juridische structuur van de trust in landen met een continentaal rechtssysteem zoals Nederland. Door deze misvattingen – in de politiek en de rechtsliteratuur – is de trust nimmer in het Nederlandse recht ingevoerd. Immers, onbekend maakt onbemind.

Dit onderzoek behelst een rechtsvergelijkend onderzoek naar de Anglo-Amerikaanse trust, de Curaçaose trust en de introductie van de trust in het Nederlandse recht. Daarbij worden aan de hand van onder andere het Anglo-Amerikaanse trustrecht concrete oplossingen voor de rechtspraktijk gepresenteerd voor zowel de reparatie van de Curaçaose trustwetgeving als de wijze waarop de trust in het Nederlandse recht kan worden ingevoerd.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.