Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Spiritual Corporeality: Towards Embodied Gnosis through a Dancing Language

  • S.A. Tunca
Datum
dinsdag 31 oktober 2023
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. J.C. Wesseling
  • dr. S. Doruff (Stockholm University)

Samenvatting

Het doel van dit artistiek onderzoek is om nieuwe perspectieven te ontwikkelen op de relatie tussen het zintuigelijk waarneembare en dat wat intuïtief begrijpelijk is. Het dansende lichaam treedt hierbij op als een creatieve bemiddelaar tussen het fysieke en het metafysische. Door de dans wordt het lichaam afgestemd als een vehikel of instrument voor de waarneming van numineuze dimensies van belichaamde ervaring. Als onderzoeksmethode worden theorie van het lichaam  – lichamelijke en verbale reflecties op de ervaring van dans – en discursieve praktijk – dans in dialoog met perspectieven uit de fysica en psychologie enerzijds en metafysica en openbaring anderzijds – verweven tot een dansende taal. Deze taal spreekt zowel op non-verbale als op verbale wijze over de aard en potentiële betekenis van belichaamd  bewustzijn.
Uitkomsten van het onderzoek zijn een dans- en muziekvoorstelling; een online documentatie van het creatieve proces van het onderzoek; en een geschreven proefschrift. Samen ontvouwen ze betekenis en verenigen ze dichotomieën van zwaartekracht en lichtheid, van physis en psyche, van materie en geest.
Vanuit een artistieke, niet-dogmatische vraagstelling over hoe spiritualiteit in een post-seculier tijdsbestek kan worden belichaamd beoogt dit onderzoek een betekenis gevende impuls te geven aan een seculiere samenleving die dringend behoefte lijkt te hebben aan nieuwe waarden. Deze nieuwe waarden verenigen mensen met hun lichaam, met elkaar, met het lichaam van onze planeet, met haar kosmische habitat en met het onzichtbare onbekende.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.