Universiteit Leiden

nl en

Dialoog

Zijn er vragen die op de universiteit niet gesteld mogen worden?

Datum
vrijdag 10 november 2023
Tijd
Bezoekadres
Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Zaal
SB11

Het universitaire Kernteam Academische Vrijheid organiseert een dialoog rond de vraagstelling: Zijn er vragen die op de universiteit niet gesteld mogen worden? Alle medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden zijn van harte welkom deel te nemen.

Deze dialoogsessie staat in het teken van de reikwijdte van de academische vrijheid. Wat zijn de mogelijke grenzen hieraan in termen van onderwerpkeuze en methodologische keuze: voelen deze vrij of zijn er beperkingen?

Waarom deze dialoog?

In de loop van het academisch jaar 2022-2023 heeft het Kernteam Academische Vrijheid vertrouwelijke gesprekken gevoerd met studenten, medewerkers en bestuurders van de Universiteit Leiden. Hieruit is naar voren gekomen dat het thema van vrije onderwerp- en methodekeuze breed leeft, maar dat hieromheen ook de nodige vragen, meningsverschillen en ongemakken bestaan.

Wat gaan we doen?

De bijeenkomst heeft twee primaire doelen. Het eerste doel is medewerkers en studenten in staat stellen ervaringen te delen en elkaars standpunten en argumenten te leren kennen. Het tweede doel is nagaan of er vervolggesprekken over deze thematiek nodig zijn en zo ja, in welke vorm.

Programma

09:30 uur Opening door de rector magnificus prof.dr.ir. Hester Bijl
09:40 uur Inleidingen | Arie-Jan Kwak, universitair docent bij de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Roos van Oosten, universitair docent bij het department World Archaeology van de Faculteit der Archeologie, delen kort hun visie op de vraag en delen hun ervaringen.
10:00 uur Verdiepende dialoog | In vier groepen wordt gemodereerd verder gesproken over de centrale vraagstelling en de daaruit voortvloeiende vragen.
11:00 uur Koffie/thee
11:15 uur Plenaire terugkoppeling en voortzetting gesprek
12:00 uur Afsluiting en lunch

De bijeenkomst en de subgroepen worden voorgezeten door leden van het Kernteam Academische Vrijheid.

Deelname

De dialoog is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden en vindt plaats met inachtneming van de Chatham House Rule. Dit betekent dat deelnemers de lessen die ze leren tijdens de sessie mogen gebruiken, maar de identiteit van de andere deelnemers niet onthullen. De bijeenkomst wordt derhalve niet opgenomen. Het is evenmin toegestaan zelf audio- of video-opnames te maken.

Voertaal van de bijeenkomst is Nederlands, maar deelnemers kunnen hun vragen en opmerkingen in het Engels formuleren, waarna deze door de voorzitter worden vertaald. In ten minste één van de subgroepen zal de voertaal Engels zijn (bij aanmelding kunnen deelnemers een voorkeur aangeven).

Aanmelden

Let op: Aanmelding voor de dialoog is verplicht. Er is plek voor 80 deelnemers. De registratie is gesloten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.