Universiteit Leiden

nl en

Lunchbyte XL

Transferable Skills

Datum
donderdag 18 januari 2024
Tijd
Serie
Docentbijeenkomsten
Bezoekadres
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
1.13 (met lunch) of online (Een link wordt later via email toegestuurd)

Dat het in het universitaire onderwijs om meer gaat dan louter kennisoverdracht is inmiddels gemeengoed. Naast kennis en inzicht moeten studenten over de juiste vaardigheden beschikken om die kennis en inzichten toe te passen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Momenteel wordt er op facultair en universitair niveau hard gewerkt aan hoe deze vaardigheden in het onderwijs te vatten, bijvoorbeeld door het invoeren van de zogenaamde vaardighedentags in de studiegids. We willen voor studenten inzichtelijker maken wat we ze meegeven op de arbeidsmarkt.

Hier komt ook een bewustzijn van docenten bij kijken om een specifieker aanbod te kunnen geven, maar vooral om daar duidelijker over te communiceren. Veel van de transferable skills die we onze studenten willen meegeven, worden namelijk al aangeleerd. Daarom nodigen we alle docenten binnen de Faculteit Geesteswetenschappen uit voor de Lunchbyte: Transferable skills.

Aan de hand van concrete casussen bespreken we uitdagingen en praktische tools om de ontwikkeling van vaardigheden bij studenten te stimuleren en wat de uitdagingen zijn waar docenten tegen aan kunnen lopen.

De voertaal tijdens deze Lunchbyte XL is Engels.

Lunch wordt verzorgd voor deelnemers die fysiek aanwezig zijn.

Wil je aanwezig zijn bij deze Lunchbyte?

Meld je dan aan via onderstaande button.

Naar het registratieformulier
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.