Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium | Focusgroep

Denk mee! RIDE Focusgroep (docent-ontwikkelmodel)

Datum
donderdag 18 januari 2024
Tijd
Bezoekadres
Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Zaal
volgt

Meedenken over de ontwikkeling van docentschap?

Ben je nieuwsgierig naar het door FSW, FGW en LLInC uitgewerkte docent-ontwikkelmodel en wil je meedenken over de verdere ontwikkeling?  

Meld je dan aan voor de focusgroep op donderdag 14 december of donderdag 18 januari in het Pieter de la Court gebouw (locatie volgt)! Al het wetenschappelijk personeel met onderwijstaken, van startende tot zeer ervaren docenten, kan participeren. 

Aanmelden kan via onderstaande button. Als je op deze data niet in de gelegenheid bent om mee te doen, maar wel wil bijdragen, laat het weten via het registratieformulier.

Aanmelden

Opzet en doel van de focusgroep

Tijdens de focusgroep bespreken we met elkaar hoe je richting kunt geven aan docentontwikkeling en wat er nodig is om kennis en vaardigheden op gebied van doceren verder te ontwikkelen of bij te houden. Door mee te doen krijg je meer inzicht in de aanpak die de Universiteit Leiden voor ogen heeft en in competenties op het gebied van docentschap. 

Met dit project willen we de komende jaren extra inzetten op het beter faciliteren en stimuleren van docentontwikkeling. Hiermee bedoelen we het ontwikkelen en bijhouden van kennis en vaardigheden die nodig zijn om het vak van docent goed te blijven uitoefenen. Het helpt als je met ons meedenkt over de vorm en uitwerking van het model. De bevindingen naar aanleiding van de focusgroepen worden opgenomen in een rapport voor de projectcoördinator en faculteitsbestuurders, op basis waarvan zij besluiten nemen over de verdere aanpak van docentontwikkeling. 

Achtergrond van het docent-ontwikkelmodel

Het docent-ontwikkelmodel van de Universiteit Leiden geeft inzicht in de verschillende taakdomeinen binnen het onderwijs waarin je je als docent vanuit interesse en ambitie verder kunt professionaliseren. Het model dient tevens als hulpmiddel voor het voeren van het gesprek over groei- en ontwikkelmogelijkheden tussen docent en leidinggevende, en om inzicht te geven in ontwikkelbehoeftes op teamniveau. De komende tijd onderzoeken we door middel van focusgroepen de praktische toepasbaarheid van het docent-ontwikkelmodel. Op basis van de bevindingen van de focusgroepen scherpen we het model verder aan indien nodig.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.