Universiteit Leiden

nl en

Dialoog

In toga op de A12, titels op X? Wetenschappers in het maatschappelijk debat

Datum
woensdag 14 februari 2024
Tijd
Bezoekadres
PLNT
Langegracht 70
Leiden

Op 14 februari organiseert het universitaire Kernteam Academische Vrijheideen dialoog over de rol die academici innemen in het publieke debat en hoe dit zich verhoudt tot de academische vrijheid. Over dit actuele thema bestaan veel verschillen van inzicht. 

Hoe stel je je als wetenschapper op in het publieke debat? Valt een actieve inbreng in maatschappelijke discussies binnen de taakomschrijving van de wetenschapper en zo ja, wordt deze inbreng dan ook beschermd door de academische vrijheid? Of gaan de rechten en plichten van de burger en die van de wetenschapper juist op een onwenselijke manier door elkaar lopen als academici in toga op de A12 gaan demonstreren of met titel en al op X (Twitter) actief zijn? 

Deze vragen staan centraal in de tweede universiteitsbrede dialoogsessie over academische vrijheid: een gesprek waarvoor de hele Leidse academische gemeenschap, medewerkers en studenten, van harte is uitgenodigd. 

Waarom deze dialoog? 

Tijdens het academisch jaar 2022-2023 heeft het Kernteam Academische Vrijheid vertrouwelijke gesprekken gevoerd met studenten, medewerkers en bestuurders van de Universiteit Leiden. De relatie tussen wetenschap en samenleving was daarbij een vaak terugkomend onderwerp.

Er zijn verschillende manieren waarop wetenschappers zich kunnen mengen in een maatschappelijk debat, afhankelijk van hun doelen en motivaties en van hun eigen beeld van wetenschap en samenleving. Wat betekent dit voor ons als medewerkers en studenten, en wat zijn de ervaringen van academici die het publieke domein betreden? Tijdens de dialoogsessie zullen we hier op reflecteren aan de hand van een theoretisch kader. We verkennen de verdiensten en drijfveren van een aantal ideaaltypische rollen, van de ‘pure scientist’ tot de ‘issue advocate’, en voeren het gesprek (plenair en in subgroepen) over de relatie tussen publieke betrokkenheid en academische vrijheid.

Deelname 

De dialoog is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden en vindt plaats met inachtneming van deChatham House Rule.Dit betekent dat deelnemers de lessen die ze leren tijdens de sessie mogen gebruiken, maar de identiteit van de andere deelnemers niet mogen onthullen. De bijeenkomst wordt daarom niet opgenomen. Het is ook niet toegestaan zelf audio- of video-opnames te maken. 

De voertaal van de bijeenkomst is Nederlands, maar deelnemers kunnen hun vragen en opmerkingen in het Engels formuleren, waarna deze door de moderator worden vertaald. In ten minste één van de subgroepen zal de voertaal Engels zijn (bij aanmelding kunnen deelnemers een voorkeur aangeven). 

Programma 

14.30

Opening door rector Hester Bijl | Inleiding door de moderator: wetenschapscommunicatie-onderzoeker Julia Cramer (Young Academy Leiden)

14.40

Inleiding over ideaaltypische rollen van wetenschappers | Julia Cramer en het Kernteam Academische Vrijheid

14.45 Reacties van twee wetenschappers | Jan van Ruitenbeek (hoogleraar experimentele natuurkunde bij LION) en Judith Naeff (universitair docent Internationale Studies bij het Institute for Area Studies)
15.30 Groepsdiscussies
16.15 Plenaire terugkoppeling
16.30 Borrel

Locatie en aanmelden 

De dialoog vindt plaats in PLNT, Langegracht 70, Leiden. Let op: aanmelding voor de dialoog is verplicht. De dialoog is vol, je kunt je niet meer aanmelden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.