Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Decisions under Financial Scarcity

  • L.P. Hilbert
Datum
woensdag 27 maart 2024
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

De dissertatie onderzoekt de complexe wisselwerking tussen financiële schaarste en de psychologische effecten ervan, waarbij het licht werpt op de impact op besluitvorming, vermijdingsgedrag en de waargenomen controle. Door middel van een reeks experimenten hebben we ontdekt dat financiële schaarste leidt tot een toename van 'temporale discounting', wat duidt op een neiging om directe winsten te prioriteren boven toekomstige resultaten.

Een longitudinale studie onthulde in de loop van de tijd een wederzijdse relatie tussen financiële schaarste en vermijdingsgedrag, wat wijst op het bestaan van een psychologische armoedeval. Bovendien toonde een experiment aan dat financiële schaarste de neiging vergroot om het betalen van rekeningen uit te stellen. Echter, het bewijs met betrekking tot aandachtsvermindering voor financiële stressoren, beoordeeld met een eye-tracker, bleef inconclusief.

Een wereldwijde enquête die 51 samenlevingen bestreek, bevestigde de negatieve relatie tussen financiële schaarste en waargenomen controle, maar legde ook significante interculturele variaties bloot. Verrassend genoeg was in samenlevingen met lagere welzijnsvoorzieningen en institutionele kwaliteit de negatieve relatie tussen financiële schaarste en controle zwakker. Evenzo leken collectivistische en traditionele waarden te beschermen tegen het negatieve effect van financiële schaarste op controle.

De dissertatie informeert over de psychologische realiteit van het omgaan met problematische huishoudelijke financiën en de gevolgen daarvan voor beslissingen.

Promotor(en)

  • Prof.dr. W.W. van Dijk
  • dr. M. K. Noordewier

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Samenvatting proefschrift Leon Hilbert.pdf

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.