Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Digital Tools for Sign Language Research: Towards Recognition and Comparison of Lexical Signs

  • M. Fragkiadakis
Datum
dinsdag 9 april 2024
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. M.P.G.M. Mous
  • dr. V.A.S. Nyst
  • dr. P.W.H. van der Putten

Samenvatting

In tegenstelling tot de algemene opvatting, zijn gebarentalen uniek voor verschillende gemeenschappen en culturen en ontwikkelen ze zich organisch door interacties onder doven, in plaats van gebaseerd te zijn op gesproken talen. Elke gebarentaal heeft zijn eigen grammatica, vocabulaire en culturele nuances, met variaties zelfs binnen één land, wat de diverse communicatiemethoden binnen de dove gemeenschap laat zien.

Doven worden vaak aangemoedigd om technieken van gesproken taal, zoals liplezen of tekstcommunicatie, te gebruiken, wat een voorkeur voor gesproken talen benadrukt. Dit wordt verergerd door het ontbreken van gebarentalen in taalkundige technologieën, wat de noodzaak voor meer inclusief onderzoek en ontwikkeling onderstreept.

Deze dissertatie beoogt deze kloof aan te pakken door gebruik te maken van machine learning en diep leren om de verwerking en herkenning van gebarentaal te verbeteren. Het omvat zes hoofdstukken, waarin methoden worden geïntroduceerd voor video-gebaseerde annotatie van gebaren, zoeksystemen voor woordenboeken van gebarentaal via webcam, en rangschikkingssystemen voor gebarensuggesties. Het onderzoekt ook hulpmiddelen voor het visualiseren en vergelijken van variaties in gebarentalen, wat waardevolle bronnen levert voor taalkundig onderzoek.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
06 - 2857 6982 
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.