Universiteit Leiden

nl en

Alumni-activiteit | Lezing

Oude teksten, nieuwe technieken: middeleeuwse en vroegmoderne literatuur door de bril van Artificial Intelligence

Datum
donderdag 18 april 2024
Tijd
Serie
Letter en Geest: Neerlandistiek in Leiden
Bezoekadres
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
0.03

Livestream

De livestream voor dit evenement is beschikbaar op 18 april vanaf 20u via onderstaande button

Naar de livestream

Artificial Intelligence, of ‘kunstmatige intelligentie’, was het voorbije jaar niet weg te slaan uit de actualiteit. Was deze technologie vroeger iets wat toch erg ver van ons af leek te staan, dan dringt ze nu door in alle aspecten van ons dagelijks leven. Recent is met ‘generatieve kunstmatige intelligentie’ een grote stap gezet. Computers zijn nu niet enkel in staat om op basis van wat ze hebben geleerd een bestaand proces bij te sturen, ze kunnen op die basis nu ook totaal nieuwe dingen produceren: tekst, beeld, of ook video.

Zoals dat steeds gaat met radicale vormen van vernieuwing heb je voor- en tegenstanders, doemdenkers en optimisten. Deze lezing zal geen antwoord formuleren op de grote vragen, maar wil tonen dat de technologische vooruitgang ook slim wordt ingezet in de vorm van nieuwe manieren om naar historische literatuur te kijken. Vertrekkend vanuit de technologie van automatische handschriftherkenning (HTR) verkent deze lezing de nieuwe mogelijkheden: middeleeuwse handschriften ontcijferen, informatie uit archiefdocumenten opdiepen, grote tekstgehelen vergelijken en doorlichten – het kan tegenwoordig allemaal met behulp van kunstmatige intelligentie. Dat levert vooral tijdswinst op, maar ook nieuwe vergezichten, die ons beeld van de literatuurgeschiedenis voorgoed kunnen veranderen.

Over Bram Caers

Bram Caers is Universitair Docent Middelnederlandse Letterkunde aan de Universiteit Leiden. Hij promoveerde aan de Universiteit Antwerpen en gaf daarna college over historische letterkunde aan de universiteiten van Utrecht en Leuven. Caers zit in de raad van bestuur van de Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (www.bntl.nl) en is lid van de Commissie Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde in Leiden. Hij coördineert het tijdvak ‘Zestiende eeuw’ op de educatieve website Literatuurgeschiedenis.org (KB Den Haag/Taalunie), en is daarnaast verbonden aan de Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.