Universiteit Leiden

nl en

Workshop

Flaws in the Flow: Het onderzoeken van gebreken in bestuur en beleid voor de export van textielafval (Engelstalig)

Datum
donderdag 30 mei 2024
Tijd
Bezoekadres
Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Zaal
Living Lab

Wat is het probleem dat deze workshop motiveert?

Hoewel kleiner van omvang in vergelijking met andere Europese landen, Nederland speelt een belangrijke rol bij de export van textielafval, zowel naar andere Europese landen als naar landen buiten de EU, met name in Azië en Afrika. Als resultaat van een project over het beheer van Europees textielafval is het doel van de workshop "Flaws in the flow" om de systemische problemen rondom deze stromen van textielafval te identificeren vanuit verschillende perspectieven. Dit omvat de combinatie van academische kennis en praktijkervaring die nodig is om deze stromen te verminderen.

Voor wie is deze workshop?

Het doel van de workshop is om mensen uit de praktijk, onderzoekers, particuliere en publieke actoren die actief zijn binnen de bevoorradings- en distributieketen van textielafval, in Nederland, Europa en hun belangrijkste bestemmingslanden, samen te brengen. De workshop is gericht op het bevorderen van een gesprek tussen de diverse actoren die betrokken zijn bij de stroom van post-consumententextiel, zoals modebedrijven, verzamelaars, recyclers, tweedehandswinkels, overheidsfunctionarissen, onderzoekers, kennis- en/of maatschappelijke organisaties.

Waarom meedoen aan de workshop 'Flaws in the Flow'?

Als je bezorgd bent en werkzaam bent aan het verminderen van de hoeveelheid textielafval die in Nederland wordt geproduceerd en geëxporteerd naar andere Europese landen en daarbuiten, biedt deze workshop jou de gelegenheid om:

 • Informatie te verkrijgen over textielafval en de rol van Nederland in de export van textiel vanuit juridisch, institutioneel, economisch, maatschappelijk en cultureel perspectief.
 • Je kennis en expertise over dit onderwerp te delen tijdens interactieve sessies van de workshop en via informele gesprekken. 
 • Lid te worden van een netwerk van academische en niet-academische organisaties gericht op lobbyen en werken aan het verminderen van textielafval.

Wat hopen we te bereiken met deze workshop?

De workshop 'Flows in the Flow' heeft twee hoofddoelen:

 1. Het creëren van een mogelijkheid om de bestaande kennis over de export van post-consumententextiel te inventariseren en deze kennis uit te breiden door samen een agenda te ontwerpen voor toekomstige acties en onderzoek
 2. Het starten van een divers netwerk van actoren en wetenschappers die in staat zijn om samen te werken aan toekomstig onderzoek over dit onderwerp, met als doel invloed uit te oefenen op toekomstig beleid, vooruitgang te boeken in regelgevende kaders en ondersteuning te bieden aan actoren en maatschappelijke organisaties die actief zijn in het verminderen van textielafval om sociale en milieu-onrechtvaardigheden tegen te gaan.

Programma

09.30-10.00  

Inloop en introductie van de workshop 

10.00– 12.00  

Wat weten we over post-consumenten textiel (afval) 

10:00- 10:25 

Textiel stromen en open vragen: Arjen de Koning 

10:25-10:40 

Q&A en inbreng van de deelnemers 

10:40 – 10:55 

Het huidige regelgevend kader en de gebreken hiervan in Nederland en de Europese Unie:  

10:55 – 11:20 

Q&A en inbreng van de deelnemers 

11:20 – 11:45 

De visie van het bedrijfsleven op post-consumenten textiel.  

11:45 – 12:00 

Q&A en inbreng van de deelnemers 

12.00 – 13.00  

Lunch   

13.00 – 13.45  

Interactieve sessie 1 

Netwerkoefening 

 • Wat is jouw plek in de stroom?
 • Met wie binnenin de stroom heb je contact?  
 • Waar zitten de gebreken in de stroom die jou beïnvloeden? 

13.45 - 14.15  

Terugkoppeling en plenair debat   

14.15– 14.30  

Koffie pauze 

14.30 – 15.30 

Interactieve sessie 2 

Dynamische breakout groepen 

 • Wat zit er in een textielbaal? Wie beslist erover en hoe kan het beïnvloed worden? Stimulansen en beperkingen. 

15.30 - 16.00  

 

Pitches en plenaire discussie: Van elkaar leren en de mogelijkheden voor nieuw beleid 

16:00 – 16:10 

Pauze 

16:10-17:00 

Toekomstige stappen: mogelijkheden voor onderzoekssamenwerking.  

 

Afsluiting 

17.00 – 18.00  

Borrel  

Het onderzoeksteam

Bij vragen kan je op deze pagina meer informatie vinden over het project, of neem contact op met een van de leden van het team:

 • Antonella Maiello: a.maiello@fgga.leidenuniv.nl
 • Arjan de Koning: Koning@cml.leidenuniv.nl
 • Glenn Aguilar-Hernandez
 • Daniela Vicherat Mattar: d.a.vicherat.mattar@luc.leidenuniv.nl
 • Elena Bondarouk
 • Kiki van Sluijs: k.d.van.sluijs@fgga.leidenuniv.nl

More information

Bezoek onze onderzoekspagina's voor meer informatie over het project The Governance of European Textile Waste Export.

Voor vragen, neem dan alstublieft met k.d.van.sluijs@fgga.leidenuniv.nl voor meer informatie over ons project.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.