Universiteit Leiden

nl en

Cursus | Masterclass

Masterclass: effectief evalueren in een publieke context

  • Valérie Pattyn en Peter van der Knaap
Datum
vrijdag 28 juni 2024
Tijd
Bezoekadres
Centrum Den Haag

Wat heeft het voeren van overheidsbeleid voor zin als het niet tot resultaten leidt? De centrale vraag van beleidsevaluatie is dan ook vaak: hebben beleidsmaatregelen effect en zijn ze doelmatig? Verantwoorden en leren vormen daarmee de spilfuncties, maar… je kunt er ook uitstekend politiek mee bedrijven! Tegelijkertijd bestaat de waarde van evaluatieonderzoek steeds meer uit oprechte communicatie met ‘het veld’ en doelgroepen van beleid. Uit responsiviteit en het toegenomen begrip dat daarmee gepaard gaat. Naast ‘meten’ zijn ‘luisteren’ en ‘bezoeken’ daarom onmisbaar.

Valérie Pattyn en Peter van der Knaap vertellen er in deze masterclass alles over en delen de belangrijkste inzichten uit hun standaardwerk: 'Beleidsevaluatie in theorie en praktijk - Het ontwerpen en uitvoeren van evaluatie- en rekenkameronderzoek'. Hun motto is: hóe je evalueert hangt af van wát je evalueert. Ze bespreken stapsgewijs de belangrijkste bouwstenen voor goed evaluatieonderzoek, die kunnen helpen om de juiste keuzes te maken bij het ontwerpen en begeleiden van een evaluatieopdracht. Je krijgt ook de kans de inzichten toe te passen op de eigen organisatie.

Meer informatie

Lees meer en meld je aan

Meer informatie over deze masterclass
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.