Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Verdiepingsleergang Ondermijning: Doorontwikkeling van de Aanpak (vol)

Datum
maandag 3 juni 2024
Bezoekadres
SBS
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Verdiepingsleergang voor ervaren practitioners in het werkveld van ondermijnende criminaliteit

Organisaties met verschillende rollen en bevoegdheden werken multidisciplinair, integraal én intersectoraal samen om ondermijnende criminaliteit in Nederland tegen te gaan. Maar de aanpak ondermijning is in vele gevallen nog experimenteel. In deze leergang gaan deelnemers samen met (ervarings)experts, pioniers in het werkveld, en elkaar, op zoek naar een effectieve aanpak, passende oplossingen en interventies en de overkoepelende samenhang hierin om georganiseerde, ondermijnende criminaliteit terug te dringen. Door in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen in de doorontwikkeling van de aanpak verbeteren ketenpartners hun informatiepositie en netwerk en vergroten zij hun gereedschapskist met interventies. 

In deze leergang verkennen deelnemers samen met wetenschappers waaronder hoogleraar ondermijningsstudies Pieter Tops, en praktijkexperts en pioniers in de aanpak, de kansen en uitdagingen in samenwerking en informatiedeling. Ook reflecteren zij over de samenhang in de preventieve en repressieve elementen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Gezamenlijk buigen zij zich over de vraag hoe zij de aanpak van ondermijnende criminaliteit verder kunnen brengen.

Meer informatie over deze Verdiepingsleergang

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.