Universiteit Leiden

nl en

Universitaire plechtigheid

Dies natalis 2021

Datum
maandag 8 februari 2021
Tijd

Vier op maandag 8 februari samen met ons de 446ste dies natalis van de Universiteit Leiden.

Dit jaar spreekt prof.dr. Ineke Sluiter de diesoratie uit, waarna ook prof.mr. Carel Stolker een korte rede zal houden. Via een live videoverbinding met Zuid-Afrika ontvangt mensen- en kinderrechtenactiviste Graça Machel een eredoctoraat van de Universiteit Leiden.

Verder nemen wij op deze bijzondere dag afscheid van onze zittende rector magnificus en voorzitter, prof.mr. Carel Stolker. Hij zal het rectoraat over de universiteit overdragen aan prof.dr.ir. Hester Bijl. Prof.mr. Annetje Ottow wordt de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur.

De ceremonie zal zonder publiek plaatsvinden in de Pieterskerk in Leiden, maar is voor iedereen te volgen via een livestream op deze pagina.

Vanaf 14:45 uur:

 • Binnenkomst van beperkt cortège
 • Openingswoord door rector magnificus prof.mr. Carel Stolker
 • Diesoratie door prof.dr. Ineke Sluiter
 • Presentatie van twee nieuwe boeken over de geschiedenis van de universiteit
 • Diesrede door prof.mr. Carel Stolker
 • Muzikaal intermezzo
 • Uitreiking eredoctoraat aan Graça Machel
 • Overdracht rectoraat
 • Muzikaal intermezzo
 • Speech van de nieuwe rector magnificus, prof.dr.ir. Hester Bijl
 • Afsluiting

Oraties

 • Carel Stolker Voormalig Rector Magnificus & Voorzitter van het College van Bestuur/emeritus hoogleraar Privaatrecht

  Prof.mr. Carel Stolker studeerde, promoveerde en doceerde aan de Universiteit Leiden, waar hij in 1997 werd benoemd tot hoogleraar Privaatrecht. Tussen 2001 en 2011 was hij eerst vicedecaan, daarna decaan van de rechtenfaculteit en in 2013 werd hij benoemd tot rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Na twee termijnen draagt hij beide functies op 8 februari over, respectievelijk aan Hester Bijl en Annetje Ottow.

 • Ineke Sluiter Hoogleraar

  Prof.dr. Ineke Sluiter FBA is sinds 1998 hoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden. Momenteel is zij president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Sluiter was jarenlang directeur van de landelijke onderzoekschool van de classici (OIKOS). Zij leidt het Zwaartekrachtprogramma ‘Anchoring Innovation’, dat de omgang met vernieuwing in de Grieks-Romeinse oudheid bestudeert. Zij is mede-oprichter van Athena’s Angels, een groep van vier vrouwelijke hoogleraren die opkomen voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de wetenschap. In 2010 won Sluiter de Spinozapremie.

Boekpresentaties

 • Willem Otterspeer Emeritus hoogleraar Universiteitsgeschiedenis

  Emeritus prof.dr. Willem Otterspeer studeerde geschiedenis en filosofie aan de Universiteit Utrecht en was daarna werkzaam in de museumwereld. Vanaf 1979 werkte hij aan de Leidse universiteit. Sinds 1997 was hij hoogleraar universiteitsgeschiedenis. Otterspeer schrijft onder meer over ideeëngeschiedenis en over intellectuele instellingen. In 1992 promoveerde hij cum laude op het proefschrift De wiekslag van hun geest over de Leidse universiteit in de negentiende eeuw. Dat boek was de grondslag voor een vierdelige geschiedenis van de Leidse universiteit, waarvan het laatste deel, De strategie van de aanpassing, tijdens deze dies wordt gepresenteerd.

 • Pieter Slaman Universitair docent

  Dr. Pieter Slaman is historicus met een bijzondere belangstelling voor overheidsbeleid, onderwijs en wetenschap. Hij schreef met anderen In de regel vrij. 100 jaar politiek rond onderwijs, cultuur en wetenschap en Kansen in het Koninkrijk. Studiebeurzen 1815-2015. Zijn proefschrift Staat van de student behandelt twee eeuwen overheidsbeleid op het gebied van studiefinanciering. Slamans meest recente werk, De glazen toren. De Leidse universiteit 1970-2020 is een toevoeging aan Otterspeers vierluik en behandelt de naoorlogse geschiedenis van de Leidse universiteit. Dit boek zal eveneens tijdens deze dies worden aangeboden.

 • Joanne van der Leun Decaan, Hoogleraar Criminologie

  Prof.dr. Joanne van der Leun is sinds 2016 decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, in 2019 begon zij aan haar tweede bestuurstermijn. Als hoogleraar Criminologie houdt ze zich bezig met criminaliteit, migratie en mensenhandel. Zij is sinds 2001 verbonden aan de faculteit, waar ze betrokken was bij het opzetten van de opleiding Criminologie en verschillende bestuurlijke functies bekleedde. Eerder werkte ze aan de Universiteit Utrecht, waar ze ook studeerde, en de Erasmus Universiteit, waar ze promoveerde op een proefschrift over illegaal verblijvende migranten in de Nederlandse steden.

 • Ton Liefaard Vice-decaan FdR / hoogleraar Kinderrechten / Portefeuillehouder Onderwijs Campus Den Haag

  Prof.mr. Ton Liefaard studeerde rechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en promoveerde op het proefschrift Deprivation of Liberty of Children in Light of International Human Rights Law and Standards. Sinds september 2018 is hij vicedecaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hij is op 15 maart 2012 benoemd als UNICEF hoogleraar Kinderrechten (voltijds) aan deze faculteit. Deze leerstoel heeft als doel structurele aandacht voor kinderrechten in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te bevorderen, zodat zowel de voorlichting als de deskundigheidsbevordering op dit terrein worden verbeterd. Tevens adviseert hij regelmatig overheden en (inter)nationale organisaties over verschillende kinderrechtenvraagstukken.

 • Graça Machel Voorvechtster van vrouwen- en kinderrechten

  Graça Machel is lid van The Elders, een onafhankelijke groep van mondiale leiders die samenwerken voor vrede en mensenrechten, waarvan zij, samen met haar man, oud-president Nelson Mandela van Zuid-Afrika, mede-oprichter was. Daarbij is zij onafhankelijk expert bij de VN op het gebied van de impact van gewapende conflicten op kinderen, internationaal voorvechtster van vrouwen- en kinderrechten en voormalig vrijheidsstrijder en minster van Onderwijs en Cultuur in Mozambique.
   
  Foto: Zahur Ramji/Mediapix.
  Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic-licentie.

 • Ab van der Touw Voorzitter Raad van Toezicht Universiteit Leiden

  Drs. Ab van der Touw werd in 2016 voor een periode van vier jaar door de minister van OCW benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden. Hij was onder meer bestuurslid van het Platform Bèta Techniek, dat zich inzet voor meer afgestudeerden (op alle onderwijsniveaus) met een bètatechnische opleiding. Daarnaast was hij lid van het Platform Onderwijs 2032 dat staatssecretaris Dekker (OCW) adviseerde over de toekomst en het curriculum van het onderwijs op basis- en middelbare scholen.

 • Hester Bijl Rector magnificus

  Prof.dr.ir. Hester Bijl is hoogleraar Numerieke Wiskunde en sinds 1 november 2016 vice-rector magnificus van de Universiteit Leiden. Zij studeerde Technische Wiskunde aan de TU Delft waar zij ook promoveerde en van 2013 tot 2016 als hoogleraar Aerodynamica decaan van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek was. Zij was lid van de eerste lichting van de Jonge Akademie van de KNAW en tevens lid van het bestuur daarvan. Hester Bijl wordt op 8 februari 2021 ingehuldigd als rector magnificus. Daarmee is zij de eerste vrouwelijke rector magnificus van de Universiteit Leiden.

 • Annetje Ottow Vicevoorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht

  Prof.mr. Annetje Ottow studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en is vicevoorzitter van het College van Bestuur aan de Universiteit Utrecht, waar zij eerder decaan was van de faculteit Rechtsgeleerdheid, Economie, Bestuur en Organisatie. Ook is zij hoogleraar Economisch Publiekrecht, deze leerstoel zal zij in Leiden gaan bekleden bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Per 8 februari 2021 is zij benoemd tot eerste vrouwelijk voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden.

 • Martijn Ridderbos Vice-voorzitter College van Bestuur

  Drs. Martijn Ridderbos RC studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn studie begon hij zijn carrière als business consultant voor overheids- en non-profitorganisaties. In 2013 werd hij CFO en directeur van het Landelijk Dienstencentrum van het Openbaar Ministerie. Tot 2017 was hij tevens assistent-professor Publiek Management aan de School of Governance van de Universiteit Utrecht waar hij public management en public financial management doceerde. In mei 2017 werd hij benoemd tot vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Zijn portefeuille bestaat uit financiën, ICT en vastgoed.

 • Maarten Feteris Jurist, musicus en componist

  Prof.mr. Maarten Feteris is een Nederlands jurist. Hij was van 1 november 2014 tot 1 november 2020 President van de Hoge Raad. Hij is nu raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden, hoogleraar Belastingrecht en staatsraad in buitengewone dienst. Daarnaast is hij musicus (piano) en componist. Tijdens deze dies natalis worden twee stukken van zijn hand gespeeld, waarvan hij het Intermezzo speciaal voor deze gelegenheid  componeerde.

 • Viride Kwartet

  Het Viride Kwartet werd in april 2017 opgericht door violisten Salomé Bonnema en Iris Kengen, altvioliste Sedna Heitzman en cellist Jurre Koopmans. Ze leerden elkaar kennen op de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 

  Sinds de oprichting nam het gezelschap o.a. deel aan het Orlando Festival en de Zeister Muziekdagen en trad het kwartet meerdere keren op in het televisieprogramma Podium Witteman, het Concertgebouw in Amsterdam, het Muziekgebouw Eindhoven en de Stadsschouwburg Nijmegen. In 2018 behaalde het Viride Kwartet de tweede prijs tijdens de Nationale Finale van het Prinses Christina Concours. 

  Voor de vertolking van het werk Intermezzo versterken trompettisten Saintwa Ye en Bente Boots het kwartet.

Het gebruikelijke cortège van hoogleraren gaat vanwege de coronamaatregelen dit jaar helaas niet door. Hoogleraren die via de videowall bij de ceremonie aanwezig zijn verzoeken we daarom om in toga in beeld te verschijnen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.