Universiteit Leiden

nl en

Universitaire plechtigheid

Opening academisch jaar

Datum
maandag 5 september 2022
Tijd
Bezoekadres
Pieterskerk
Kloksteeg 16
2311 SL Leiden

Ceremonie gemist?

Of wilt u deze terugkijken?

Verslag en video

De openingsceremonie van het academisch jaar 2022-2023 staat in het teken van het thema Vrede & Veiligheid. De plechtigheid wordt geopend door Annetje Ottow, voorzitter van het College van Bestuur.

Minister van Buitenlandse Zaken en Leids alumnus Wopke Hoekstra houdt dit jaar de keynote speech over vrede en veiligheid en Leidse onderzoekers gaan hierna met hem hierover in gesprek. Ook studenten bespreken de vraag wat vrede en veiligheid, of het gemis daarvan, voor hen betekenen.

Studenten van de universiteit hebben de docent van het jaar genomineerd en de universitaire gemeenschap heeft ook de beste ambassadeur van de universiteit voorgedragen. Tijdens de ceremonie ontvangen zij een prijs. Collegium Musicum, het muziekgezelschap van en door studenten, verzorgt de muziek.

Na afloop van de bijeenkomst, rond 17:00 uur, is er een receptie.

14.50 uur

Binnenkomst cortège van studenten gevolgd door het cortège van bestuurders

15.00 uur

 • Opening door de voorzitter van het college van bestuur, Annetje Ottow
 • Keynote speech door Wopke Hoekstra, Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier
 • Panelgesprek met de Minister en Leidse onderzoekers
 • Muziek door vocalisten van Leids Studenten Koor en Orkest Collegium Musicum
 • Rector magnificus Hester Bijl in gesprek met studenten. Studeren in een situatie van beperkingen: studenten bespreken hun ervaringen
 • Uitreiking LUS Onderwijsprijs aan de beste docent van het afgelopen jaar. Gekozen uit nominaties van studenten.
 • Uitreiking Mr. K.J. Cath-prijs aan de beste ambassadeur van de universiteit in het afgelopen jaar. Gekozen uit nominaties van de universitaire gemeenschap.
 • Slotrede van de voorzitter van het College van Bestuur, Annetje Ottow

17.00 uur

Verwachte eindtijd van het officiële programma. Receptie

Opening

 • Annetje Ottow Voorzitter College van Bestuur

  Annetje Ottow is verantwoordelijk voor de strategie, valorisatie, allianties en externe betrekkingen, internationale betrekkingen, communicatie, alumnibeleid, sociale veiligheid, diversiteit en inclusiviteit, en duurzaamheid van de universiteit. Annetje Ottow is tevens het aanspreekpunt voor de campusontwikkeling in de Leidse binnenstad.

Keynote

 • Wopke Hoekstra Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier

  Mr. Wopke Hoekstra MBA  studeerde van 1994 tot 2001 Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Na functies bij Shell en McKinsey & Company te hebben vervuld, werd hij in 2011 lid van de Eerste Kamer namens het CDA. Van oktober 2017 tot januari 2022 was hij Minister van Financiën in het kabinet-Rutte III.  In januari 2022 werd hij benoemd tot Minister van Buitenlandse Zaken, en vicepremier in het kabinet-Rutte IV.

Panelgesprek

 • Joachim Koops Gespreksleider

  Prof.dr. Joachim Koops is hoogleraar veiligheidsstudies, directeur van het Instituut voor Veiligheid en Mondiale Vraagstukken van de Universiteit Leiden en bekleedt de Jean Monnet Chair ‘The EU’s Role in Security and Global Affairs’. Zijn onderzoek richt zich op benaderingen van vrede en veiligheid door de EU, de VN en de NAVO, op innovatieve benaderingen van (onderwijs)diplomatie en interorganisatorische benaderingen van mondiaal veiligheidsbestuur. Hij leidt momenteel de EPON-evaluatie (Effectiveness of Peace Operations Network) van de OVSE-missie in Oekraïne en is lid van de adviserende deskundigengroep inzake de NAVO en de bescherming van burgers in conflictgebieden.

 • Larissa van den Herik Hoogleraar Internationaal Publiekrecht bij het Grotius Centre for International Legal Studies

  Larissa van den Herik is voorzitter van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) voor de Nederlandse regering. Ze publiceerde over en bracht advies uit aan de VN-Veiligheidsraad, in het bijzonder over terrorisme en hervorming van VN-sancties, en over het werk van de Commissie voor Internationaal Recht (ILC). Van den Herik is ook deskundig op het gebied van het internationaal strafrecht, met name het recht inzake genocide en misdaden tegen de menselijkheid, de rol van internationale onderzoekscommissies, en sancties in het algemeen. Ze was tevens lid van de onafhankelijke commissie die de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) evalueerde, onder voorzitterschap van Renée Jones-Bos.

 • Vanessa Newby Universtair docent, Institute of Security and Global Affairs

  Vanessa Newby wetenschappelijke expertise ligt bij vredeshandhaving, vredesopbouw, de Vrouwen, Vrede en Veiligheidsagenda en het Midden-Oosten. In 2020 formaliseerde ze de Nederlandse afdeling van de prestigieuze Women in International Security (WIIS) vereniging, waarvan ze voorzitter is. Ze leidt  en impactvolle initiatieven leidt om de rol van vrouwen in internationale vrede en veiligheid te bevorderen.

 • Isabelle Duijvesteijn Hoogleraar International Studies/Global History bij het Instituut Geschiedenis

  Isabelle Duyvesteyn is een wereldvermaard deskundige op het gebied van de aard van oorlog en vrede in ontwikkelingslanden, irreguliere oorlogvoering en strategie, de geschiedenis van terrorisme en contraterrorisme, strategische cultuur en inlichtingen, en rebellenbestuur. Ze is lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, die de Nederlandse regering adviseert over vredes- en veiligheidsvraagstukken, en lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Nederlandse Defensie Academie.

 • Gjovalin Macaj Universitair docent

  Gjovalin Macaj promoveerde aan de Universiteit van Oxford op universele verantwoordelijkheid voor mensenrechten. Als onderzoeker die aan het begin van zijn carrière staat heeft hij met zijn beleidsrelevante onderzoek over mensenrechten, de EU en de VN de belangstelling van verschillende regeringen en organisaties gewekt. Hij adviseert de Albanese regering over vrede, veiligheid en mensenrechtenkwesties in de context van het Albanese lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad.

Hester Bijl in gesprek met studenten

Uitreiking LUS Onderwijsprijs

 • Catrin Böcher Voorzitter Leids Universitair Studentenplatform

  Catrin Böcher volgde de masteropleiding Industrial Ecology, na afronding van haar bachelor Politicologie International Relations and Organisations. Het Leids Universitair Studentenplatform (LUS) is de studentendenktank die verantwoordelijk is voor de toekenning van de jaarlijkse Leidse Onderwijsprijs. Het LUS adviseert het College van Bestuur - en in het bijzonder de rector magnificus en de voorzitter - over actuele onderwerpen op het gebied van onderwijs- en studentenzaken. Het LUS is in het najaar van 2013 opgericht.

Uitreiking Mr. K.J. Cath-prijs

 • Drs. Martijn Ridderbos RC studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn studie begon hij zijn carrière als business consultant voor overheids- en non-profitorganisaties. In 2013 werd hij CFO en directeur van het Landelijk Dienstencentrum van het Openbaar Ministerie. Tot 2017 was hij tevens uiversitair docent Publiek Management aan de School of Governance van de Universiteit Utrecht waar hij public management en public financial management doceerde. In mei 2017 werd hij benoemd tot vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Zijn portefeuille bestaat uit financiën, ICT en vastgoed.

Vocalisten van het Leids Studenten Koor en Orkest Collegium Musicum.

De Onderwijsprijs gaat sinds 2000 naar universitair docenten die zich onderscheiden door innovatief onderwijs en hun interactie met studenten. Na een nominatieronde door studenten en bijwonen van enkele colleges selecteert het Leids Universitair Studentenplatform drie finalisten. De winnaar ontvangt een onderzoeksbeurs van 20.000 euro en wordt lid van de Leiden Teachers’ Academy. De prijs wordt uitgereikt door LUS-voorzitter Catrin Böcher.

De universitaire gemeenschap draagt (groepen) studenten en/of medewerkers voor die met (ondersteuning van) onderzoeks- of onderwijsactiviteiten de Universiteit Leiden op een positieve manier over het voetlicht hebben gebracht. De tweejaarlijkse Mr. K.J. Cath-prijs is vernoemd naar de voorzitter van het College van Bestuur die in 1988 afscheid nam. CvB-vicevoorzitter Martijn Ridderbos reikt de prijs uit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.