Universiteit Leiden

nl en

Universitaire plechtigheid

Dies natalis 2023

Datum
woensdag 8 februari 2023
Tijd
Bezoekadres
Pieterskerk
Pieterskerkhof 1A
Leiden

Dies natalis gemist?

Verslag en video

Marlou Schrover, hoogleraar Migratiegeschiedenis en Ionica Smeets, hoogleraar Wetenschapscommunicatie, verzorgen de diesredes, waarna een panel zal reflecteren op het thema van deze dies: de waarde van wetenschap. Tijdens de plechtigheid worden eredoctoraten uitgereikt aan arabist Beatrice Gründler en viroloog Marc van Ranst. Op het programma staan onder meer uitvoeringen van de Russische topcelliste Maya Fridman. 

 • Binnentreden cortèges
 • Openingsspeech door rector magnificus Hester Bijl
 • Diesoratie door Ionica Smeets, hoogleraraar Wetenschapscommuncatie
 • Diesoratie door Marlou Schrover, hoogleraar Migratiegeschiedenis
 • Panelgesprek waarin de panelleden reflecteren op het thema van de dies: Waarde van wetenschap
 • Muzikaal intermezzo met celliste Maya Fridman, promovenda bij de Academie der Kunsten
 • Uitreiking eredoctoraat aan arabist Beatrice Gründler
 • Uitreiking eredoctoraat aan viroloog Marc van Ranst
 • Muzikaal intermezzo
 • Diesrede van de rector magnificus
 • Wilhelmus
 • Receptie
 • Hester Bijl Rector magnificus

  Hester Bijl is als hoogleraar Numerieke wiskunde verbonden aan het Mathematisch Instituut van de Faculteit der Natuurkunde en Natuurwetenschappen. Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht van TNO en commissaris bij Impuls Zeeland, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. Verder is Bijl bestuurslid van het Leiden Bio Science Park. 

  Hester Bijl studeerde Technische Wiskunde aan de TU Delft ,waar zij in 1999 ook promoveerde in de numerieke wiskunde. Daarnaast behaalde zij een master in Engelse Taal en Literatuur aan de Universiteit Leiden. Voor haar onderzoek naar toepassingen van numerieke stromingsleer in luchtvaart- en windenergietechnologie ontving zij, onder andere, persoonsgerichte subsidies van NWO. Ze was lid van de eerste lichting van de Jonge Akademie van de KNAW en was tevens lid van het bestuur ervan. Van 1999 tot 2003 was zij meerdere periodes visiting researcher bij NASA Langley Research Center.

  Vóór haar komst naar Leiden in 2016, waar ze werd benoemd tot vice-rector magnificus, was Bijl 17 jaar verbonden aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft, waar ze uiteindelijk de positie van decaan bekleedde.

 • Marlou Schrover Hoogleraar Migratiegeschiedenis

  Marlou Schrover is hoogleraar Migratiegeschiedenis en LDE-hoogleraar Governance of Migration and Diversity. Ze verwierf onder meer een Veni, Vici en NWA-grant van NWO. Op dit moment leidt ze een groot onderzoeksproject naar the dilemma's of doing diversity. Dat project gaat over hoe beleid dat gericht is op de snijvlakken van klasse, gender, etniciteit, religie, ability/disability en seksualiteit in de praktijk invulling krijgt. Het is een interdisciplinaire samenwerking waarbij 37 partners (waaronder maatschappelijke organisaties en ministeries) zijn betrokken. Ze geeft regelmatig publiekslezingen over migratie en integratie en geeft interviews op tv, radio en in de krant.

 • Ionica Smeets Hoogleraar Wetenschapscommunicatie

  Ionica Smeets is hoogleraar Wetenschapscommunicatie. Zij is hoofd van de Leidse afdeling Science Communication and Society en leidt studenten op bij de gelijknamige masterspecialisatie. Binnen de wetenschapscommunicatie onderzoekt ze de kloof tussen experts en algemeen publiek. Wat gaat er mis als die groepen met elkaar communiceren? En wat kunnen wetenschappers doen om dit proces te verbeteren?

  Bovendien is Ionica op dit moment kwartiermaker voor het nieuwe nationale centrum voor wetenschapscommunicatie. Daarnaast schrijft ze columns voor de Volkskrant en maakt ze met Ype Driessen fotostrips voor New Scientist. Ook presenteert ze populair-wetenschappelijke televisieprogramma’s, schrijft boeken en geeft af en toe lezingen.

Eredoctor

 • Beatrice Gründler
  Beatrice Gründler Hoogleraar Arabische taal en literatuur Freie Universität Berlin

  Beatrice Gründler studeerde Arabisch, Semitische talen, en Assyrologie aan de universiteiten van Strasbourg en Tuebingen en ontving een PhD van Harvard University in Near Eastern Studies in 1995. Zij werkte in Dartmouth College en Yale University voordat ze in 2014 als hoogleraar Arabische taal en literatuur aan de Freie Universiteit in Berlijn benoemd werd.

  Van India via het Midden-Oosten tot in Europa zijn door de tijd heen verhalen gedeeld, waarbij deze nieuwe betekenissen, vormen, toepassingen en uitingen kregen. Deze literair-culturele transformaties bevestigen niet alleen de universele behoeften waarin die verhalen voorzien, maar tonen ook hoe ideeën lokaal vormgegeven worden in een eigen nieuwe context. Gründler verschaft inzicht in deze processen en maakt daarmee de dynamiek van de Arabisch-Perzische literaire cultuur zichtbaar en tegelijkertijd de verbondenheid van die cultuur met omringende gebieden.

  Gründler was president van de American Oriental Society. Voor haar werk ontving ze belangrijke prijzen, waaronder de Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis van de Deutsche Forschungsgemeinschaft en de Advanced Grant van de European Research Council die ze beiden in 2017 ontving. Dat haar werk ook in de Arabische wereld impact heeft bewijst de Arabische vertaling van haar werk en de talloze uitnodigingen die ze ontving om in het Midden-Oosten les en lezingen te geven.

Decaan

 • Mark Rutgers Hoogleraar Sociale Filosofie

  Mark Rutgers studeerde Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden waar hij later promoveerde op het onderwerp Bestuurskunde als kennisintegrerende wetenschap. Later bekleedde hij de leerstoel Bestuurskunde, in het bijzonder in de filosofie en ethiek van het openbaar bestuur. In 2010 maakte hij een overstap naar de Universiteit van Amsterdam. Hij deed veel bestuurlijke ervaring op in diverse universitaire- en NWO commissies. Ook leidde hij het NWO pionier project 'The Renaissance of Public Administration'. Sinds 1 maart 2017 is Rutgers decaan van de Leidse Faculteit der Geesteswetenschappen

Erepromotor

 • Petra Sijpesteijn Hoogleraar Arabisch

  Petra Sijpesteijn is hoogleraar Arabisch. Haar onderzoek richt zich op de reconstructie van het dagelijks leven van moslims en niet-moslims in de begintijd van de islam op basis van tot nu toe weinig gebruikte bronnen uit die tijd: papyri. Sinds 2017 leidt Sijpesteijn een internationaal onderzoeksproject getiteld "Embedding Conquest: Naturalising Muslim Rule in the Early Islamic Empire (600-1000)", gefinancierd door de European Research Council.

Eredoctor

 • Marc van Ranst Hoogleraar Virologie KU Leuven

  Marc Van Ranst voltooide zijn opleiding als arts aan de Katholieke Universiteit Leuven, België waarna hij vier jaar aan het Albert Einstein College of Medicine in New York werkte. Hij promoveerde in 1994 in de virologie en vier jaar werd hij specialist in de klinische biologie. Sinds 1999 is hij hoogleraar in de virologie aan de KU Leuven, waar hij nu Virologie doceert aan de geneeskundestudenten. Hij is hoofd van de dienst Laboratoriumgeneeskunde van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Hij heeft diverse bestuursfuncties vervuld, zoals lid van het Bestuurscomité van het UZ Leuven en als voorzitter van het Departement Microbiologie en Immunologie van de KU Leuven. Bovendien is hij sinds 1995 ook verbonden aan de Faculty of Natural Sciences van de Karelsuniversiteit in Praag, waar hij Bioinformatica doceert.

  Tijdens de coronapandemie zat Van Ranst in diverse adviesorganen die de Belgische gezondheidsautoriteiten adviseerden over de bestrijding van het virus en prognoses maakten over de ontwikkeling en de verspreiding ervan in België. Hierdoor had hij veel publieke optredens op radio en tv, wat hem niet alleen veel waardering opleverde, maar ook veel negatieve aandacht van mensen die zich tegen de coronamaatregelen keerden. Tot op heden ontvangt Van Ranst frequent bedreigingen vanuit deze hoek en vanuit extreemrechtse kringen.

Erepromotor

 • Frits Rosendaal Hoogleraar Klinische Epidemiologie

  Frits Rosendaal is hoogleraar en afdelingshoofd Klinische Epidemiologie in het LUMC. Hij doet onderzoek naar oorzaken van hart- en vaatziekten, en was een van de ontdekkers van factor V Leiden. Gedurende de epidemie van Covid-19 leidde hij verscheidene commissies die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de universitaire medische centra adviseerden, initieerde hij onderzoek naar Covid-19, en gaf hij veelvuldig uitleg in kranten, en op radio en televisie. In 2003 ontving hij de Spinozaprijs voor zijn onderzoek naar trombose. Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, van de Duitse Akademie Leopoldina en van de Academia Europaea. 

Decaan

 • Maya Fridman Celliste en promovendus

  Maya Fridman studeerde bij Dmitri Ferschtman aan het Conservatorium van Amsterdam, waar ze haar masterdiploma behaalde met een 10 met onderscheiding. Ze is een veelzijdige celliste, en in de muziekwereld bekend als een van de grote cellotalenten van dit moment. Haar onderzoek bij de Academie der Kunsten richt zich op de uitvoeringspraktijken van muziek die door de componisten ervan expliciet wordt verbonden met (religieuze) rituelen of (hedendaagse) spiritualiteit. Wat vraagt een dergelijke achtergrond die ten grondslag ligt aan de composities van een uitvoerder en de context van de uitvoering? Momenteel is er in veel bioscopen in Nederland de documentaire United We Stand, Musicians in Times of War over haar te zien, n.a.v. een project waarin zij Russische en Oekraïense musici bij elkaar brengt o.a. om via hun concerten geld in te zamelen voor Oekraïne.

 • Hannelore van Es Pianiste

  Hannelore van Es (2001) speelt sinds haar zesde piano. Ze heeft les gehad bij Juliette van Capelleveen en heeft drie jaar gespeeld in de Talentenklas van Scholen in de Kunst in Amersfoort. Sinds 2020 volgt ze het traject Klassieke Piano van Practicum Musicae, waarbij ze les heeft van Sepp Grotenhuis. Ook geeft ze met veel plezier pianoles aan jonge kinderen. Daarnaast zit ze in haar derde jaar van haar studie psychologie aan de Universiteit Leiden, en wil ze volgend jaar beginnen aan de klinische master psychologie.

   

  Practicum Musicae

  Practicum Musicae is een uniek talentontwikkelingsprogramma dat multigetalenteerde universitaire studenten de kans biedt zich ook muzikaal op hoog niveau te ontwikkelen. Gedurende drie jaar volgen de studenten onderwijs aan het conservatorium naast een universitaire studie in Leiden. Het programma wordt aangeboden door de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA), een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden en de Hogeschool der Kunsten in Den Haag.

 • Jan Willem Beaujean Projectdirecteur-generaal Transitie Landbouw Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Jan Willem Beaujean studeerde Rechten in Utrecht en Brest en aan de Ecole Nationale d'Administration in Straatsburg. Hij vervulde functies al directeur Consulaire zaken en Visumbeleid bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, plaatsvervangend directeur-generaal Vreemdelingenzaken bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, plaatsvervangend Chef de Poste op de Nederlandse ambassade in Parijs en Executive Director van het Provincial Reconstruction Team in Uruzgan, Afghanistan, voor de NAVO-geleide ISAF-missie. Van 2020-2022 was hij directeur-generaal Migratie bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Thans is hij projectdirecteur-generaal Transitie Landbouw bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 • Amito Haarhuis Directeur Rijksmuseum Boerhaave

  Amito Haarhuis is directeur van Rijksmuseum Boerhaave in Leiden, het rijksmuseum van de natuurwetenschappen en geneeskunde. Haarhuis heeft zijn carrière gewijd aan wetenschapseducatie en -communicatie als pabodocent wetenschap en techniek, auteur, televisiepresentator en museumdirecteur. Als adjunct- en plaatsvervangend directeur van NEMO Science Museum was hij de drijvende kracht achter de grootschalige en uitdagende transformatie van het museum in een 21ste eeuwse context. Sinds 1 april 2018 is hij directeur van Rijksmuseum Boerhaave. Voor het totaal vernieuwde presentatieconcept werd het museum in 2019 bekroond met de European Museum of the Year Award. Haarhuis is ook columnist voor de wetenschapspagina van De Telegraaf.

 • Karen van Oudenhoven-van der Zee Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

  Karen van Oudenhoven-van der Zee is persoonlijkheids- en organisatiepsycholoog  en sinds 1 oktober 2022 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In haar academische loopbaan vervulde ze verscheidene bestuurlijke functies, onder meer als conrector en decaan bij de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Daarnaast heeft zij sinds 2001 leerstoelen bekleed op haar vakgebied aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze is als wetenschapper internationaal bekend vanwege haar  onderzoek op het gebied van interculturele competentie en management van culturele diversiteit in organisaties. Ze  adviseerde verschillende organisaties, waaronder het Rijksmuseum op het gebied van diversiteitsmanagement. 

 • Pieter Slaman Universitair docent, moderator

  Pieter Slaman is universiteitshistoricus in Leiden en onderzoekt de geschiedenis van onderwijs en wetenschap in Nederland. Hij promoveerde op een geschiedenis van de studiefinanciering en was hoofdauteur van de bundel 'In de regel vrij. 100 jaar politiek rond onderwijs, cultuur en wetenschap' die verscheen bij het honderdjarig bestaan van het ministerie van OCW. In 2021 verscheen 'De glazen toren' over de geschiedenis van de Leidse universiteit van 1970 tot 2020. Daarnaast is hij universitair docent aan het Instituut voor Geschiedenis waar hij college geeft over politieke geschiedenis, onderwijs- en universiteitsgeschiedenis.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.