Universiteit Leiden

nl en

Promovendi

Wil je - als promovendus - vragen bespreken met iemand anders dan je promotor of begeleider? De vertrouwenspersoon promovendi is er voor jou als je advies nodig hebt over zaken die je in een vertrouwelijk gesprek aan de orde wilt stellen. Loop je tijdens je promotie tegen psychische of medische klachten aan? Dan kun je terecht bij de bedrijfsarts of psycholoog.

Problemen met leidinggevende of collega's

Promoveren is een intensief, meerjarig proces dat niet altijd vanzelf gaat. Meestal kan je zaken bespreken met je promotor en/of begeleider. Maar dat lukt niet altijd. Zo kan er bijvoorbeeld hardnekkige ruis optreden in de communicatie tussen jou en je promotor of begeleider, of een meningsverschil ontstaan over de richting van het onderzoek. Je kunt ook te maken hebben met een onveilige werksfeer tussen collega's als gevolg van discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie of geweld.

Wacht niet te lang met het vragen van advies

Ervaar je problemen tijdens je promotie en kom je er zelf niet uit? Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon voor promovendi van je Graduate School. Je kunt er ook voor kiezen om naar een vertrouwenspersoon van een andere Graduate School dan de jouwe te gaan. Je gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk.

Wat doet de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor alle promovendi, inclusief contractpromovendi en buitenpromovendi, van de universiteit. Je kunt terecht bij hem of haar terecht voor een luisterend oor en advies. Mocht het nodig zijn, dan verwijst hij of zij je door naar een van de meer gespecialiseerde vertrouwenspersonen. 

Wat doet de vertrouwenspersoon niet

De vertrouwenspersoon treedt niet op als mediator in een conflict en heeft ook niet de rol van hulpverlener. Evenmin is hij/zij per se uit op waarheidsvinding. Het gaat erom de promovendus zodanig bij te staan dat weer een werkbare situatie ontstaat. 

Vertrouwelijkheid gegarandeerd

Je gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Voor elke stap die de vertrouwenspersoon in overleg met jou neemt, is jouw nadrukkelijke toestemming nodig. Jij hebt altijd het laatste woord. 

Wanneer ga je naar de bedrijfsarts

Heb je medische of psychische klachten, dan kun je terecht bij één van de bedrijfsartsen. Via een bedrijfsarts kun je ook bij een psycholoog terecht.

Maak kennis met de vertrouwenspersonen

Hieronder een overzicht:

Mariana Françozo

Vertrouwenspersoon Promovendi Archeologie

Mariana Françozo

Promovendi kunnen op elk moment van hun traject met stress en problemen te maken krijgen. Vaak voelen deze problemen te groot om alleen te worden aangepakt. De vertrouwenspersoon is er om je te helpen bij het vinden van oplossingen."

Neem contact op met Mariana Françozo

Rosalien van der Poel

Vertrouwenspersoon promovendi voor Geesteswetenschappen en het KITLV

Rosalien van der Poel

"Ik help graag meezoeken naar een oplossing voordat een situatie verergert of escaleert en de promovendus zich ziek meldt."

Van der Poel is vertrouwenspersoon promovendi voor Geesteswetenschappen en het Koninklijk Instituut van Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). Ze is gepromoveerd en is lid geweest van de promovendiraad waar vaak allerlei promovendiproblematiek voorbij kwam.

Van der Poel is (ook) parttime werkzaam als instituutsmanager van de Academie der Kunsten. Vandaar dat de promovendi van dit instituut desgewenst ook naar de vertrouwenspersoon van Rechten of Sociale Wetenschappen kunnen gaan.

Neem contact op met Rosalien van der Poel via r.h.m.van.der.poel@kunsten.leidenuniv.nl of 071 527 4137.

Henk Tromp

Vertrouwenspersoon promovendi voor Governance and Global Affairs en Sociale Wetenschappen

Henk Tromp

"In eerste instantie is inzicht belangrijk. Wat is er precies aan de hand? Dan bekijk je samen wat de gevolgen van eventuele acties kunnen zijn."

Tromp studeerde culturele antropologie en was onderzoeker en directeur van het Leiden Institute for Social Scientific Research. Tromp is de vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden van Sociale Wetenschappen en de vertrouwenspersoon promovendi voor Governance and Global Affairs en Sociale Wetenschappen.

Neem contact op met Henk Tromp via tromph@fsw.leidenuniv.nl of +31 6 34 09 55 29.

Rikki Holtmaat

Vertrouwenspersoon promovendi voor Rechtsgeleerdheid

Rikki Holtmaat

"Soms communiceert de begeleider niet duidelijk wat van de promovendus wordt verwacht. Dat geeft veel stress, het onderzoek gaat er onder lijden en dat leidt tot nóg meer stress."

Holtmaat heeft ruim dertig jaar voor de Rechtenfaculteit gewerkt. Als gepensioneerde hoogleraar is zij goed op de hoogte van de gang van zaken en de wegen die mogelijk kunnen worden bewandeld om je probleem tot een oplossing te brengen.

Neem contact op met Rikki Holtmaat.

Jan Boersema

Vertrouwenspersoon promovendi voor Wiskunde en Natuurwetenschappen

Jan Boersema

"Vaak gaat het om communicatieproblemen, angst dat het niet gaat lukken, de stijl van begeleiden of te weinig begeleidingstijd."

Boersema heeft ruime ervaring met het begeleiden promovendi en was lid van de PhD-commissie van het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden.

Neem contact op met Jan Boersema via boersema@cml.leidenuniv.nl of 071 527 5650.

Frits Koning

Vertrouwenspersoon promovendi van de Faculteit Geneeskunde/LUMC

Frits Koning

"Het een hele stap is om naar iemand toe te gaan die je niet kent met een klacht maar realiseer je dat wij niet bijten."

Koning is hoogleraar Immunologie. Koning is er voor promovendi van de Faculteit Geneeskunde/LUMC. Hij is bij diezelfde faculteit ook de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit. 

Neem contact op met Frits Koning via f.koning@lumc.nl of 071 526 6673.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.