Universiteit Leiden

nl en

Feiten en cijfers

Om de prestaties van de universiteit te kunnen monitoren en intern en extern verantwoording af te kunnen leggen, maakt de universiteit diverse rapportages. Dit kunnen zowel standaard als maatwerkrapportages zijn.

Een selectie van die rapportages wordt gepubliceerd via de kerncijfers en het jaarverslag van de universiteit. Deze rapportages zijn daarmee openbaar toegankelijk. U vindt er informatie over de belangrijkste indicatoren op het gebied van onderwijs, onderzoek, personeel en financiën. Bekijk de meest recente kerncijfers >> 

Intern beschikbare rapportages

Niet alle rapportages zijn openbaar toegankelijk. Bent u op zoek naar cijfermatig materiaal dat u niet terug vindt in de kerncijfers of het jaarverslag? Dan kunt u terecht in e-Reports. E-Reports is het managementinformatiesysteem van de universiteit.

Naast de rapportages in e-Reports zijn er ook diverse rapportages die op een andere manier worden aangeboden. Voor meer informatie daarover kunt u contact met opnemen met de afdeling bestuurlijke informatievoorziening via cijfers@bb.leidenuniv.nl.

Kerncijfers

Bekijk hier een overzicht van de meest recente kerncijfers:

Studenten 2016
Instroom propedeuse bachelor 5.186
Deelnemers excellentie 13%
Contacturen B-1 (% opleidingen met 12 of meer uren) 100%
Instroom master 5.012
     waarvan met buitenlandse nationaliteit 26%
Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extranei) 26.853
Tevredenheid bachelorstudenten (NSE) 4,1
Tevredenheid masterstudenten (NSE) 4,0
Diploma's en studiesucces 2016
Bachelordiploma’s 3.684
(Post)Masterdiploma’s 3.661
Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelor jaar 84%
Uitval na 1 jaar (bachelor) 16%
Omzwaai na 1 jaar (bachelor) 7%
Herinschrijversrendement in 4 jaar (bachelor) 71%
Rendement 1-jarige master in 2 jaar 63%
Rendement 2-jarige master in 3 jaar 68%
Onderzoek 2016
Aantal promoties 417
Wetenschappelijke publicaties 5.656
Onderzoeksinzet in fte 2.393
Gemiddelde promotieduur 5,5
Promotierendement in 6 jaar 61%
Personeel in dienst 2016
Totaal fte in dienst (ultimo) 4.020
     wetenschappelijk personeel 1.535
     promovendi 770
    onderwijs- en onderzoeksondersteuning 406
    overig ondersteunend personeel 1.265
% vrouwen in hogere functies 24%
% tijdelijk wp in eerste geldstroom 38%
% BKO-certificaten 89%
Financiën (in M€) 2016
Rijksbijdrage 325
Collegegelden 61
NWO (incl. Zon MW) en KNAW 54
EU(inc. ERC) 38
Andere derden (incl. contractonderwijs) 87
Overige baten 36
Totaal Baten 601
Lasten 586
Nettoresultaat 2
Aandeel werk voor derden in totale baten 30%

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie