Universiteit Leiden

nl en

Feiten en cijfers

Om de prestaties van de universiteit te kunnen monitoren en intern en extern verantwoording af te kunnen leggen, maakt de universiteit diverse rapportages. Dit kunnen zowel standaard als maatwerkrapportages zijn.

Een selectie van die rapportages wordt gepubliceerd via de kerncijfers en het jaarverslag van de universiteit. Deze rapportages zijn daarmee openbaar toegankelijk. U vindt er informatie over de belangrijkste indicatoren op het gebied van onderwijs, onderzoek, personeel en financiën. Bekijk de meest recente kerncijfers >> 

Intern beschikbare rapportages

Niet alle rapportages zijn openbaar toegankelijk. Bent u op zoek naar cijfermatig materiaal dat u niet terug vindt in de kerncijfers of het jaarverslag? Dan kunt u terecht in e-Reports. E-Reports is het managementinformatiesysteem van de universiteit.

Naast de rapportages in e-Reports zijn er ook diverse rapportages die op een andere manier worden aangeboden. Voor meer informatie daarover kunt u contact met opnemen met de afdeling bestuurlijke informatievoorziening via cijfers@bb.leidenuniv.nl.

Kerncijfers

Bekijk hier een overzicht van de meest recente kerncijfers:

Studenten 2017
Instroom propedeuse bachelor 5.688
Deelnemers excellentie 11%
Contacturen B-1 (% opleidingen met 12 of meer uren) 100%
Instroom master 5.185
     waarvan met buitenlandse nationaliteit 29%
Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extranei) 28.106
Tevredenheid bachelorstudenten (NSE) 4,1
Tevredenheid masterstudenten (NSE) 4,0
Diploma's en studiesucces 2017
Bachelordiploma’s 3.737
(Post)Masterdiploma’s 3.989
Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelor jaar 83%
Uitval na 1 jaar (bachelor) 15%
Omzwaai na 1 jaar (bachelor) 6%
Herinschrijversrendement in 4 jaar (bachelor) 70%
Rendement 1-jarige master in 2 jaar 66%
Rendement 2-jarige master in 3 jaar 65%
Onderzoek 2017
Aantal promoties 423
Wetenschappelijke publicaties 6.094
Onderzoeksinzet in fte 2.460
Gemiddelde promotieduur 5,3
Promotierendement in 6 jaar 60%
Personeel in dienst 2017
Totaal fte in dienst (ultimo) 4.193
     wetenschappelijk personeel 1.606
     promovendi 774
    onderwijs- en onderzoeksondersteuning 440
    overig ondersteunend personeel 1.323
% vrouwen in hogere functies (alleen WP) 31%
% tijdelijk wp in eerste geldstroom 36%
% BKO-certificaten 93%
Financiën (in M€) 2017
Rijksbijdrage 337
Collegegelden 64
NWO (incl. Zon MW) en KNAW 52
EU(inc. ERC) 37
Andere derden (incl. contractonderwijs) 90
Overige baten 42
Totaal Baten 623
Lasten 614
Nettoresultaat 4
Aandeel werk voor derden in totale baten 29%

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie