Universiteit Leiden

nl en

Feiten en cijfers

Om de prestaties van de universiteit te kunnen monitoren en intern en extern verantwoording af te kunnen leggen, maakt de universiteit diverse rapportages. Dit kunnen zowel standaard als maatwerkrapportages zijn.

In de kerncijfers en het jaarverslag van de universiteit vindt u informatie over de belangrijkste indicatoren op het gebied van onderwijs, onderzoek, personeel en financiën. Deze rapportages zijn openbaar toegankelijk.

Intern beschikbare rapportages

Niet alle rapportages zijn openbaar toegankelijk. Bent u op zoek naar cijfermatig materiaal dat u niet terug vindt in de kerncijfers of het jaarverslag? Dan kunt u terecht in e-Reports. E-Reports is het managementinformatiesysteem van de universiteit.

Naast de rapportages in e-Reports zijn er ook diverse rapportages die op een andere manier worden aangeboden. Stuur voor meer informatie een e-mail naar cijfers@bb.leidenuniv.nl.

Kerncijfers

Bekijk hier een overzicht van de meest recente kerncijfers:

Studenten 2017 2018
Instroom propedeuse bachelor 5.686 6.169
    waarvan met buitenlandse nationaliteit 17% 19%
Deelnemers excellentie 11% 11%
Contacturen B-1 (% opleidingen met 12 of meer uren) 100% 100%
Instroom master 5.311 5.304
     waarvan met buitenlandse nationaliteit 28% 29%
Totaal aantal ingeschrevenen (vt+dt+extranei) 28.103 29.541
Tevredenheid bachelorstudenten (NSE) 4,1 4,0
Tevredenheid masterstudenten (NSE) 4,0 3,9
Diploma's en studiesucces 2017 2018
Bachelordiploma’s 3.737 3.845
(Post)Masterdiploma’s 3.989 4.181
Niet-negatief BSA-advies in 1e bachelor jaar 84% 84%
Uitval na 1 jaar (bachelor) 15% 15%
Omzwaai na 1 jaar (bachelor) 6% 7%
Herinschrijversrendement in 4 jaar (bachelor) 70% 70%
Rendement 1-jarige master in 2 jaar 66% 67%
Rendement 2-jarige master in 3 jaar 65% 69%
Rendement 3-jarige master in 4 jaar 82% 80%
Onderzoek 2017 2018
Aantal promoties 423 447
Wetenschappelijke publicaties 6.094 6.413
Onderzoeksinzet in fte 2.460 2.510
Gemiddelde promotieduur 5,3 5,2
Promotierendement in 6 jaar 59% 60%
Personeel in dienst 2017 2018
Totaal fte in dienst (ultimo) 4.193 4.274
     wetenschappelijk personeel 1.606 1.638
     promovendi 774 774
    onderwijs- en onderzoeksondersteuning 440 431
    overig ondersteunend personeel 1.323 1.382
% vrouwen in hogere functies (alleen WP) 31% 32%
% vrouwelijke hoogleraren 26% 29%
% tijdelijk wp in eerste geldstroom 36% 32%
% BKO-certificaten 93% 90%
Financiën (in M€) 2017 2018
Rijksbijdrage 337 358
Collegegelden 64 68
NWO (incl. Zon MW) en KNAW 52 52
EU (inc. ERC) 37 40
Andere derden (incl. contractonderwijs) 90 96
Overige baten 42 38
Totaal Baten 623 652
Lasten 614 650
Nettoresultaat 5 -3
Aandeel werk voor derden in totale baten 29% 29%
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.