Universiteit Leiden

nl en

Over de universiteit

De Universiteit Leiden bestaat uit zeven faculteiten, elk bestuurd door een faculteitsbestuur onder voorzitterschap van een decaan.

De universiteit als geheel wordt bestuurd door het College van Bestuur (CvB). Het CvB wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht. De Universiteitsraad is het universitaire medezeggenschapsorgaan. Het bestuur wordt ondersteund door het Bestuursbureau en de Expertisecentra. 

Faculteiten

Bestuursbureau en expertisecentra

Profiel en strategie

Dit zijn de waarden die wij hoog in ons vaandel hebben staan, en de doelen die we op basis daarvan willen realiseren.

Meer informatie

Jaarverslagen

Het jaarverslag van de Universiteit Leiden rapporteert over onderwijs, onderzoek, innovatie, kennisvalorisatie, infrastructuur, personeel en financiën.

Meer informatie

Impact

Met ons onderzoek en onderwijs dragen we bij aan een betere wereld. We mengen ons in het wetenschappelijke en publieke debat, en zoeken antwoorden voor economische en maatschappelijke vraagstukken. Zowel lokaal en regionaal als mondiaal.

Meer informatie
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.