Universiteit Leiden

nl en

Bedrijfsarts

De universiteit probeert zo veel mogelijk een prettig werkklimaat te creëren. Het kan echter gebeuren dat u door een (tijdelijke) ziekte of beperking niet kunt werken. De bedrijfsartsen van de universiteit helpen u gezondheidsrisico’s te vermijden en adviseren u tijdens uw herstel en de hervatting van uw werk.

Vaak wordt de bedrijfsarts ingeschakeld door de leidinggevende, maar u kunt ook zelf de bedrijfsarts om advies vragen. U kunt op twee manieren met de bedrijfsarts in aanraking komen:

  • U bent niet ziek, maar u heeft klachten, problemen of vragen die te maken hebben met de relatie tussen uw gezondheid en uw werk.
  • U bent ziek gemeld en kunt advies gebruiken over uw terugkeer op de werkvloer. U kunt hiervoor zelf een afspraak maken met de bedrijfsarts. Doet u dat niet, dan ontvangt u na 5 weken ziekte automatisch een oproep.

Afspraak maken

De bedrijfsarts houdt spreekuur op afspraak. Wilt u een afspraak maken?

  1. Vul het online formulier 'adviesvraag bedrijfsarts' in  
  2. Bel 071 527 8015 (receptie VGM) voor een afspraak

Wie schakelt de bedrijfsarts in?

Als u ziek bent of klachten probeert te voorkomen, bespreekt u dat eerst met uw leidinggevende. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een afspraak maken met uw P&O-adviseur en/of de bedrijfsarts. De bedrijfsarts adviseert zowel u als uw leidinggevende. Of u het advies opvolgt, besluit u gezamenlijk.

De taken van de bedrijfsarts

U kunt voor de volgende zaken terecht bij de bedrijfsarts:

Heeft u vragen over uw gezondheid en uw werk? Bijvoorbeeld over uw zwangerschap, medicatie of werken met een chronische ziekte/ beperking? Dan kunt u op afspraak terecht op het spreekuur van uw bedrijfsarts.

Als u ziek bent, informeert u uw leidinggevende dat u niet kunt werken. Als u langer dan 5 weken ziek bent, krijgt u een oproep voor het verzuimspreekuur bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts informeert u en uw leidinggevende over uw medische mogelijkheden en beperkingen, uw prognose en adviseert over hoe u zo nodig samen een re-integratieplan kunt maken. Uiteraard houdt de bedrijfsarts zich altijd aan het medisch beroepsgeheim.

Gaat u na uw ziekte weer aan het werk? Dan bespreekt de bedrijfsarts met u hoe u kunt voorkomen dat u weer ziek wordt. Ook bespreekt hij zo nodig met uw leidinggevende welke aanpassingen hiervoor nodig zijn.

De bedrijfsarts werkt mee aan een gezonde werkomgeving en het voorkomen van ziekte. Hij onderzoekt welke risico’s medewerkers lopen bij hun werk en adviseert uw werkgever over maatregelen hiertegen. Ook adviseert hij u en uw werkgever over wetgeving rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Uw bedrijfsarts onderzoekt welke overige preventieve acties - bijvoorbeeld periodiek medisch onderzoek, (reizigers) vaccinaties, persoonlijke beschermingsmiddelen - in uw werkomgeving passend zouden zijn.

Solliciteert u naar een (andere) functie of gaat u bedrijfshulpverleningstaken (BHV) verrichten? Dan kan een medische keuring nodig zijn. Dit hangt af van de functie waar u naar solliciteert. Tijdens de keuring kijkt de bedrijfsarts alleen naar uw huidige geschiktheid voor de functie.

Onafhankelijk

De bedrijfsartsen zijn onafhankelijk. Ons doel is u zo veel en zo verantwoord mogelijk te laten werken als uw gezondheid toestaat. Dit alles binnen de mogelijkheden van uw werkgever. Bedrijfsartsen hebben een medische geheimhoudingsplicht en houden zich aan landelijk afgesproken kernwaarden. De gesprekken die u voert met uw bedrijfsarts zijn vertrouwelijk. Zonder uw toestemming geven wij geen vertrouwelijke gegevens door. 

Lees ook de privacyverklaring van Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.