Universiteit Leiden

nl en

Klachtencommissies

Als u een klacht hebt of tegen andere problemen aanloopt op uw werk, hopen we dat u tot een oplossing komt met uw leidinggevende of met een van de vertrouwenspersonen. Is dit niet het geval of zijn er andere redenen die u verhinderen hulp in te schakelen? Dan kunt u ook direct terecht bij een van onderstaande commissies:

Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Wat moet u doen als u vermoedt dat een medewerker de wetenschappelijke integriteit schendt? Neem in dat geval contact op met de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

Klachtencommissie Ongewenst Gedrag

Collegialiteit, respect, en aandacht voor de ander behoren tot de normale omgangsvormen. Toch kunt u te maken krijgen met ongewenst gedrag. Wat kunt u doen? Neem contact op met de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag.

Commissie voor Beroep en Bezwaar

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een (schriftelijke) beslissing van Universiteit Leiden? Dien binnen zes weken een bewaarschrift in bij de Commissie voor Beroep en Bezwaar.

College van Beroep voor de Examens

Het College van Beroep voor de Examens (CBE)  is een onafhankelijk, bij de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek ingesteld, beroepscollege. Studenten kunnen een beroep instellen bij het CBE.

Commissie Klokkenluiders

De Commissie Klokkenluiders onderzoekt meldingen van (vermoede) misstanden en adviseert vervolgens het College van Bestuur. In de Regeling Klokkenluiders vindt u meer informatie over de exacte procedure. De identiteit van de melder wordt niet bekend gemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van de melder zelf.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.