Universiteit Leiden

nl en

Misstanden

Als u een vermoeden heeft van een misstand dan meldt u dit intern bij uw leidinggevende. Als u dit liever niet rechtstreeks wilt melden, dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon misstanden.

Wat doet de vertrouwenspersoon misstanden?

Bij de vertrouwenspersoon misstanden kunt u terecht wanneer u een vermoeden van een misstand hebt. U kunt daarbij denken aan:

  • Wetsovertredingen
  • Een dreigend gevaar voor de volksgezondheid
  • Een dreigend gevaar voor de veiligheid van personen
  • Een dreigend gevaar voor de aantasting van het milieu
  • Er is of dreigt gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalaten.

De vertrouwenspersoon heeft tot taak u te begeleiden, adviseren en door te verwijzen. Ook kan de vertrouwenspersoon namens u anoniem melden. De vertrouwenspersoon is aangesteld door het College van Bestuur en is in de uitvoering van taken verantwoording aan hen verschuldigd.

Voor wie?

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor alle medewerkers en studenten van de universiteit.

Commissie Klokkenluiders

De Commissie Klokkenluiders onderzoekt meldingen van (vermoede) misstanden en adviseert vervolgens het College van Bestuur. In de Regeling Klokkenluiders vindt u meer informatie over de exacte procedure. De identiteit van de melder wordt niet bekend gemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van de melder zelf.

Vertrouwelijkheid gegarandeerd

Zowel de vertrouwenspersoon misstanden als de Commissie Klokkenluiders en de bijbehorende secretaris hebben een geheimhoudingsplicht. Alle informatie wordt dan ook vertrouwelijk behandeld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.