Universiteit Leiden

nl en

Ongewenst gedrag

In een goed en stimulerend werkklimaat moeten zaken als collegialiteit, respect en aandacht voor de ander een vanzelfsprekendheid zijn en wordt er op ongewenst gedrag alert gereageerd. Dat geldt niet alleen voor uw eigen houding op de werkvloer, maar vereist ook waakzaamheid tegenover elke vorm van ongewenst gedrag die u in uw eigen werkomgeving signaleert.

Ongewenst gedrag behoort altijd aan de orde te worden gesteld: door de betrokkenen rechtstreeks aan te spreken of door derden in te schakelen.

Wat doet de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag?

Als u ongewenst gedrag heeft ervaren of ongewenst gedrag in uw omgeving signaleert, kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag voor:

  • Advies en ondersteuning over uw klacht of probleem. Zowel als het gaat om het (zelf) oplossen van het probleem, maar ook als u een klacht wilt indienen.
  • Begeleiding als u de zaak wilt laten bemiddelen of aan de orde wilt stellen bij de klachtencommissie.
  • Doorverwijzing naar deskundigen op het gebied van preventie en bestrijding ongewenst gedrag.

Voor wie? 

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor iedereen die bij de universiteit werkt en studeert. De vertrouwenspersoon treedt niet op als mediator, en zal zich nooit mengen in normale rechtsgang en ook niet optreden als raadsman bij bezwaar- en beroepsprocedures. 

Klachtencommissie ongewenst gedrag

Komt u er met bemiddeling niet uit? Of is het gedrag van van dergelijke aard dat u direct een klacht wilt indienen? Dan kan de vertrouwenspersoon u daarin begeleiden. Deze formele klacht wordt ingediend bij de klachtencommissie ongewenst gedrag

Vertrouwelijkheid gegarandeerd

Zowel de vertrouwenspersoon als de klachtencommissie, de secretaris en het bijbehorende secretariaat hebben een geheimhoudingsplicht. Alle informatie wordt dan ook vertrouwelijk behandeld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.