Universiteit Leiden

nl en

Personeelsaangelegenheden

De universiteit streeft ernaar dat iedereen zich prettig voelt in zijn functie en werkomgeving. Het kan echter voorkomen dat medewerkers in hun arbeidsrelatie met de universiteit vragen of problemen hebben.

Als het niet lukt om uw probleem of klacht in overleg met uw leidinggevende op te lossen kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden. U kunt hierbij denken aan:

 • Problemen (in de communicatie) met de leidinggevende en/of collega’s. 
 • Veranderingen in het werk of de organisatie, al dan niet als gevolg van een reorganisatie, met in uw ogen onjuiste of onterechte gevolgen.
 • Misstanden in de directe werkomgeving die u niet openlijk durft aan te kaarten.

Wat doet de vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden?

De vertrouwenspersoon probeert problemen weer bespreekbaar te maken en helpt met zoeken naar een oplossing. In eerste instantie helpt de vertrouwenspersoon u om zelf gesprekken aan te gaan en de problemen op te lossen. Daarbij bewaart de vertrouwenspersoon absolute geheimhouding. Soms gaat de vertrouwenspersoon mee naar een gesprek, maar alleen in overleg met u.

Voor wie? 

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor iedereen die bij de universiteit werkt. De vertrouwenspersoon treedt niet op als mediator, en zal zich nooit mengen in normale rechtsgang en ook niet optreden als raadsman bij eventuele bezwaar- en beroepsprocedures. 

Commissie voor beroep en bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit dat u direct in uw belang treft en komt u er niet uit met uw leidinggevende of de vertrouwenspersoon? Dan kunt u bezwaar maken tegen dat besluit via de Commissie voor Beroep en Bezwaar.

Vertrouwelijkheid gegarandeerd

Zowel de vertrouwenspersoon als de commissie voor beroep en bezwaar, de secretaris en het bijbehorende secretariaat hebben een geheimhoudingsplicht. Alle informatie wordt dan ook vertrouwelijk behandeld.

Bij wie kunt u aankloppen

De Route Vertrouwenspersonen wil u helpen zodat u met uw probleem direct kunt aankloppen bij de juiste persoon.

 

Vertrouwenspersoon Personeelsaangelegenheden

Medewerkers kunnen in hun arbeidsrelatie met de universiteit of collega’s tegen problemen aanlopen. Wanneer het niet goed mogelijk is om deze problemen bespreekbaar te maken, kunt u de facultaire onafhankelijk vertrouwenspersoon inschakelen.

De FSW vertrouwenspersoon is dr. Henk Tromp.  Een afspraak maken kan per e-mail. Afspraken kunnen (op verzoek) ook buiten het Pieter de la Courtgebouw plaatsvinden. Hij is er voor alle FSW medewerkers en alle, bij de Graduate School ingeschreven, promovendi.
 

Voorbeelden van problemen op de werkvloer

De vertrouwenspersoon kan u helpen bij bespreekbaar maken van problemen op de werkvloer en kan zo bijdragen aan het oplossen ervan. U kunt hierbij denken aan:

 • Verstoorde werkverhouding: conflicten met leidinggevende en of collega’s;
 • Taak gerelateerde klachten: werk belasting, relevantie van werkzaamheden en perspectief;
 • Begeleiding van promovendi;
 • Algemene omgangsklachten: psychisch, fysiek en verbaal overlast;
 • Vermoedens van discriminatie: etnisch, sekse, leeftijd en geaardheid;
 • Vermoedens van seksuele intimidatie;
 • Vermoedens van fraude en plagiaat;
 • (Communicatie)problemen met uw leidinggevende en/of collega’s. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie