Universiteit Leiden

nl en

Personeelsaangelegenheden

De universiteit streeft ernaar dat iedereen zich prettig voelt in zijn functie en werkomgeving. Het kan echter voorkomen dat medewerkers in hun arbeidsrelatie met de universiteit vragen of problemen hebben.

Als het niet lukt om uw probleem of klacht in overleg met uw leidinggevende op te lossen kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden. U kunt hierbij denken aan:

  • Problemen (in de communicatie) met de leidinggevende en/of collega’s. 
  • Veranderingen in het werk of de organisatie, al dan niet als gevolg van een reorganisatie, met in uw ogen onjuiste of onterechte gevolgen.
  • Misstanden in de directe werkomgeving die u niet openlijk durft aan te kaarten.

Wat doet de vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden?

De vertrouwenspersoon probeert problemen weer bespreekbaar te maken en helpt met zoeken naar een oplossing. In eerste instantie helpt de vertrouwenspersoon u om zelf gesprekken aan te gaan en de problemen op te lossen. Daarbij bewaart de vertrouwenspersoon absolute geheimhouding. Soms gaat de vertrouwenspersoon mee naar een gesprek, maar alleen in overleg met u.

Voor wie? 

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor iedereen die bij de universiteit werkt. De vertrouwenspersoon treedt niet op als mediator, en zal zich nooit mengen in normale rechtsgang en ook niet optreden als raadsman bij eventuele bezwaar- en beroepsprocedures. 

Commissie voor beroep en bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit dat u direct in uw belang treft en komt u er niet uit met uw leidinggevende of de vertrouwenspersoon? Dan kunt u bezwaar maken tegen dat besluit via de Commissie voor Beroep en Bezwaar.

Vertrouwelijkheid gegarandeerd

Zowel de vertrouwenspersoon als de commissie voor beroep en bezwaar, de secretaris en het bijbehorende secretariaat hebben een geheimhoudingsplicht. Alle informatie wordt dan ook vertrouwelijk behandeld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.