Universiteit Leiden

nl en

Vertrouwenspersonen

Loopt u aan tegen een probleem op de werkvloer? Ervaart uw ongewenst gedrag? Wilt u een schending van de wetenschappelijke integriteit melden? Of heeft u last van psychische klachten bijvoorbeeld als promovendus? Heeft u het vermoeden van een misstand? Voor al deze zaken kunt u terecht bij een van de vertrouwenspersonen van de universiteit.

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor iedereen die bij de universiteit werkt. De vertrouwenspersoon kan u adviseren en ondersteunen bij het traject dat uw volgt. De vertrouwenspersoon bewaart absolute geheimhouding. Elke vertrouwenspersoon kan u op weg helpen, waar nodig verwijzen ze u door naar de meest geschikte persoon voor uw vraag. Er zijn verschillende soorten vertrouwenspersonen:

Medewerkers kunnen in hun arbeidsrelatie met de universiteit vragen of problemen hebben. Als het niet lukt om die in overleg met uw leidinggevende op te lossen kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden.

Als u ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie ondervindt, kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag.

Het kan gebeuren dat u - als promovendus - vragen wilt bespreken met iemand anders dan uw promotor of begeleider. Bijvoorbeeld als u tijdens uw promotie last krijgt van psychische klachten of tegen andere problemen aanloopt. U kunt in zo'n geval terecht bij een vertrouwenspersoon of de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan u als promovendus eventueel doorverwijzen naar een psycholoog.

De vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit is uw eerste aanspreekpunt als u een vermoeden heeft dat de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit wordt geschonden.

De vertrouwenspersoon misstanden houdt zich bezig met medewerkers en studenten die maatschappelijke misstanden aan de kaak willen stellen. 

U kunt bij een misstand denken aan:

  • Wetsovertredingen
  • Een dreigend gevaar voor de volksgezondheid
  • Een dreigend gevaar voor de veiligheid van personen
  • Een dreigend gevaar voor de aantasting van het milieu
  • Er is of dreigt gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalaten
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.