Universiteit Leiden

nl en

Wetenschappelijke integriteit

De vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit is uw eerste aanspreekpunt bij vragen of omstandigheden die spelen bij wetenschappelijke integriteit en verdenkingen jegens een medewerker of ex-medewerker van de Universiteit Leiden.

Voor de Nederlandse universiteiten geldt vanaf 1 oktober 2018 de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. Er is sprake van een schending van de wetenschappelijke integriteit als deze gedragscode wordt geschonden. U kunt daarbij onder andere denken aan het:

  • Fingeren, falsificeren en bewust verkeerd interpreteren van onderzoeksresultaten,
  • Bewust verkeerd gebruiken van (statistische) methoden,
  • Plagiëren van publicaties,
  • Negeren of niet erkennen van mede-auteurs of het zich onterecht voordoen als (mede) auteur,
  • Niet herstellen van fouten na gefundeerde kritiek en het verheimelijken van wangedrag van collega’s.

Wat doet de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit?

U kunt terecht bij de vertrouwens wetenschappelijke integriteit voor het bespreken van uw vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit. De vertrouwenspersoon kan vervolgens assisteren bij pogingen om te bemiddelen of de zaak op een andere manier op te lossen. De vertrouwenspersoon kan u ook adviseren en wegwijs maken bij het indienen van een klacht bij de commissie.

Voor wie? 

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor alle medewerkers en studenten van de universiteit. 

Commissie Wetenschappelijke Integriteit

U heeft altijd de mogelijkheid om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. De vertrouwenspersoon kan u eventueel wel adviseren over de manier waarop u dat het beste kunt doen. Ook niet-medewerkers van de universiteit kunnen een klacht indienen bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

Vertrouwelijkheid gegarandeerd

Zowel de vertrouwenspersoon als de commissie, de secretaris en het bijbehorende secretariaat hebben een geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. Alle informatie wordt dan ook vertrouwelijk behandeld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.