Universiteit Leiden

nl en

Vertrouwenspersonen en klachtencommissies

Heeft u vragen over of problemen met ongewenst gedrag? Heeft u een probleem dat u niet met uw leidinggevende op kunt lossen? Vermoedt u dat de wetenschappelijke integriteit geschonden wordt? U kunt terecht bij één van onze vertrouwenspersonen en/of klachtencommissies. Studenten hebben eigen klachtenprocedures.

Vertrouwenspersonen

Leidinggevende en P&O

Voor het bespreken van klachten of problemen waar u tegenaan loopt in uw werk is in veel gevallen uw leidinggevende uw eerste aanspreekpunt. Mocht u liever contact opnemen met iemand anders, dan kunt u zich wenden tot uw P&O-adviseur. Er zijn situaties waarin u liever direct contact opneemt met een van de vertrouwenspersonen. 

Vertrouwenspersonen

Er zijn vertrouwenspersonen voor verschillende onderwerpen of thema’s. Met wie u het beste contact kunt opnemen hangt af van uw vraag, klacht of probleem. Meer over vertrouwenspersonen >>

Commissies voor klachten, beroep en bezwaar

De universiteit beschikt over verschillende commissies voor klachten, beroep en bezwaar waar u direct een formele klacht in kunt dienen of beroep of bezwaar kunt aantekenen. Meer over commissies voor klachten, beroep en bezwaar >>

Klachtenprocedures voor studenten

Voor studenten geldt een aparte klachtenprocedure. Meer over de klachtenprocedure voor studenten >>

Wat geldt voor wie?

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de universiteit verschillende regelingen, commissies en vertrouwenspersonen heeft voor medewerkers, studenten en externen.* Hieronder in het kort: wat geldt voor wie?

Type klacht Klager Klachten over

Personeelsaangelegenheden

Medewerkers Medewerkers

Ongewenst gedrag

Studenten /
Medewerkers
Studenten /
Medewerkers

Wetenschappelijke integriteit

Studenten /
Medewerkers /
Externen
Studenten /
(voormalig) Medewerkers

Promovendi

Promovendi Medewerkers

Misstanden (klokkenluiden)

Studenten /
(voormalig) Medewerkers
(voormalig) Medewerkers

Ombudsfunctionaris studenten

Studenten Medewerkers

*De definitie van student en medewerker kan per regeling verschillen. Bekijk het volledige overzicht >>

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.