Universiteit Leiden

nl en

Bestuur & Organisatie

De universiteit heeft zeven faculteiten en is gevestigd in Leiden en Den Haag. De zeven faculeiten hebben elk een faculteitsbestuur, onder voorzitterschap van een decaan.

Het College van Bestuur (CvB) is het bestuur van de universiteit als geheel. De Raad van Toezicht controleert het CvB en benoemt de leden. Vaste gesprekspartner van het CvB is de Universiteitsraad (UR), die over belangrijke onderwerpen meepraat, adviseert en meebeslist. Via het Bestuursberaad vindt overleg plaats tussen het CvB en de faculteitsdecanen. Deze decanen kennen daarnaast een eigen overlegstructuur: de Raad van Decanen. De rector magnificus zit deze raad voor. Het bestuur wordt ondersteund door het Bestuursbureau en de Expertisecentra.

Meer informatie over het bestuur en de verschillende organisatieonderdelen vind je in de organisatiegids.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.