Universiteit Leiden

nl en

Beurs

VSBfonds Beurs

De VSBfonds Beurs is voor voltijdstudenten die na het behalen van hun bachelor- of masterdiploma aan Universiteit Leiden in het buitenland een aanvullende studie willen volgen.

Deadline
1 maart
Doelgroep
Bachelor, Master
Landen/ nationaliteit
Deze beurs kun je aanvragen voor alle bestemmingen buiten Nederland. Zelf moet je de Nederlandse nationaliteit hebben.
Type beurs
Studie
Faculteit
Archeologie, Geesteswetenschappen, Geneeskunde/LUMC, Governance and Global Affairs, Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen, Wiskunde en Natuurwetenschappen, Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON), African Studies Centre, International Institute for Asian Studies

Voorwaarden

 • Je bent tussen 1 maart 2022 en 31 december 2024 afgestudeerd aan Universiteit Leiden als voltijdstudent bachelor of als master.
 • De studie waar je de beurs voor aanvraagt is een nieuwe studie, die start tussen 1 juli 2024 en 30 juni 2025.
 • Je studieresultaten zijn ruim voldoende.
 • Je hebt tijdens je studie extracurriculaire activiteiten ontplooid, bij voorkeur op een ander gebied dan het vakinhoudelijke.
 • De studie duurt minimaal 3 en maximaal 24 aaneengesloten maanden.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit.
 • Je hebt een duidelijke motivatie waaruit maatschappelijke betrokkenheid spreekt.
 • Je staat tijdens de studie ingeschreven aan het buitenlandse onderwijsinstituut.
 • Het onderwijsinstituut is erkend of heeft ten minste een goede reputatie.
 • De studie waar je de beurs voor aanvraagt is minimaal van hetzelfde niveau als je Nederlandse afstudeerniveau.
 • De studie moet een verdieping of verbreding van je voorgaande opleiding zijn.

Op de website van het VSBfonds vind je aanvullende voorwaarden en details.

Verplichtingen

 • Je moet een studieplan opstellen waaruit blijkt dat de studie een verdieping of verbreding is van je voorgaande studie.
 • Je moet een begroting indienen waaruit blijkt dat je aanvraag financieel noodzakelijk is.

Uitsluiting

De beurs wordt niet toegekend voor zomercursussen, deeltijd- of duale studies, stages, PhD onderzoek/studie en talenreizen van commerciële instellingen.

Beursbedrag

De VSBfonds Beurs bedraagt € 7.000 voor een 1-jarig programma en € 10.000 voor een 2-jarig programma en is een schenking.
Het stapelen van beurzen is toegestaan. Het aanvragen of al toegekend hebben van andere beurzen heeft géén nadelige invloed op het selectieproces. 

Heb je een functiebeperking dan kun je mogelijk een hoger beursbedrag aanvragen. Kijk hiervoor op de website van VSBfonds.

Aanvragen

Ga naar de website van VSBfonds - beurs aanvragen.

Selectieproces

Als je op basis van je schriftelijke aanmelding geselecteerd wordt, word je in maart uitgenodigd om je aanmelding mondeling toe te lichten voor de selectiecommissie van de Universiteit Leiden. De selectiedagen zijn op 18 en 19 maart 2024. 
De selectiecommissie besluit vervolgens of je wordt voorgedragen bij het VSBfonds. Je krijgt begin april te horen of je bent voorgedragen. Het VSBfonds bepaalt uiteindelijk of je de beurs ontvangt. Deze uitslag ontvang je eind mei/begin juni.

Meer informatie

Lees over de ervaringen van andere studenten die ook met de VSBfondsbeurs in het buitenland hebben gestudeerd.

Disclaimer

De student is verantwoordelijk voor het indienen van een volledige aanvraag, volgens de bovenstaande stappen en vóór de genoemde deadline. Universiteit Leiden kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor late en/of onvolledige aanvragen.

VSBfonds Beurs

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.