Onderwerp:                            Veilig digitaal werken? Meld je aan!

 

 

English below

Veilig digitaal werken

 

Bewustwordingscampagne informatiebeveiliging en privacy

 

     

 

 

 

Werk jij digitaal veilig? Meld je aan voor onze e-learning modules.

Persoonsgegevens, wachtwoorden en mobiele apparaten: je hebt er dagelijks mee te maken. Zeker nu we veel thuiswerken, is het belangrijk dat iedereen weet hoe we veilig omgaan met digitale gegevens. Daarom voert de Universiteit Leiden een bewustwordingscampagne met e-learning modules voor medewerkers.

 

Het e-learning-programma werkt als volgt: van januari tot mei besteed je iedere maand ongeveer 20 minuten aan modules. Met een filmpje of quiz krijg je informatie over allerlei onderwerpen, van de AVG tot thuiswerken. De modules zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels en verschillende andere talen. Aan het eind van elke module ontvang je een certificaat om aan te tonen dat je hebt deelgenomen. En belangrijker nog: na de modules zijn jij en je collega’s zich meer bewust van digitale veiligheid.

 

Aanmelden

 

 

 

Problemen met inloggen? Probeer een andere browser, zoals FireFox of Chrome.

 

 

 

 

 

Learn how to handle digital data safely? Subscribe for our e-learning modules.

 

Personal data, passwords and mobile devices: you encounter those on a daily basis. It is essential that everyone knows how to handle digital data securely, especially now that many of us are working from home. That is why Leiden University runs an awareness campaign with e-learning modules for staff members.

 

This is how the e-learning programme works: from January to May, you spend around 20 minutes on the modules every month. A short video or quiz provides you with information on various topics, including GDPR and working from home. The modules are available in Dutch, English and various other languages. At the end of each module, you will receive a certificate. And more importantly: you and your colleagues will be more aware of digital security.

 

Subscribe

 

 

 

Trouble logging in? Try another browser, like FireFox or Chrome.

 

 

 

Webpagina informatie en privacy nlWeb page security and privacy en • Contact

 

 

 

Bij ons leer je de wereld kennen