Universiteit Leiden

Vertrouwenspersoon promovendi

Neem contact op

Ondersteuning bij problemen op het werk

Vier jaar aan eigen onderzoek kunnen werken is een prachtkans. Maar sommige promovendi lopen tegen niet-inhoudelijke vragen en problemen aan. Met medische of psychische problemen kunnen zij terecht bij de bedrijfsarts. Voor andere vragen en problemen is er de Vertrouwenspersoon Promovendi van hun Graduate School.

David Fontijn

Vertrouwenspersoon promovendi Archeologie

"Promovendi lopen vaak met veel zorgen rond en ik vind het belangrijk dat ze bij iemand terecht kunnen. Het helpt vaak al als ze er over kunnen praten en merken dat hun probleem niet uniek is."

Rosalien van der Poel

Vertrouwenspersoon promovendi Geesteswetenschappen en het KITLV

"Ik help graag meezoeken naar een oplossing voordat een situatie verergert of escaleert en de promovendus zich ziek meldt. Fijn is ook dat je werk erg wordt gewaardeerd. Iemand zei zich voor het eerst begrepen te voelen en je wordt bedankt voor alleen al je luisterend oor."

Henk Tromp

Vertrouwenspersoon Promovendi Sociale Wetenschappen en Governance and Global Affairs

"Het is van belang dat er een onafhankelijk en luisterend oor is voor de problemen waar je als promovendus mee te kampen kunt krijgen. In eerste instantie is inzicht belangrijk. Wat is er precies aan de hand?"

Frits Koning

Vertrouwenspersoon promovendi Geneeskunde

"Hoe eerder je komt hoe groter de kans dat we de zaak kunnen oplossen. Aarzel dus niet om me op te zoeken!"

Jan Boersema

Vertrouwenspersoon promovendi Wiskunde en Natuurwetenschappen

"Vaak ging het om communicatieproblemen, angst dat het niet gaat lukken, de stijl van begeleiden of te weinig begeleidingstijd doordat de begeleider regelmatig afwezig is."

Rikki Holtmaat

Vertrouwenspersoon promovendi Rechtsgeleerdheid

"Soms wordt er niet duidelijk en open gecommuniceerd wat van de promovendus wordt verwacht. Dat geeft veel stress, het onderzoek gaat er onder lijden en dat leidt tot nóg meer stress."

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Luisteren en adviseren

Samen met de promovendus bekijkt de vertrouwenspersoon eerst of en hoe het probleem in de lijn kan worden besproken en opgelost. Ook P&O of HRM kunnen een bijdrage leveren aan een oplossing. Het doel is tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is. 

Vertrouwelijkheid is de basis

Vertrouwenspersonen zijn gebonden aan uiterste vertrouwelijkheid. Geen enkele stap wordt gezet zonder toestemming van de promovendus die contact heeft gezocht. De vertrouwenspersoon bewaart absolute geheimhouding.

Wat kunt u doen?

Voorbeelden van problemen

  • Er is een meningsverschil over de richting van uw onderzoek

  • Er is sprake van een onveilige werksfeer

  • Er is een uit de hand gelopen communicatieprobleem met uw promotor

  • Er is sprake van discriminatie of intimidatie

Bij ons leer je de wereld kennen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.